Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden en bepalingen van xBitcoin Club, die eigenaar en exploitant is van deze website. Deze voorwaarden gelden voor de gehele website en alle subsites die ook door Xbtc Club worden beheerd. Alle bezoekers van de website moeten zich zonder uitzondering aan deze voorwaarden houden.

Inleiding

Toestemming

Stop met het gebruik van onze website als u het niet eens bent met een deel van deze overeenkomst. Uw voortgezet gebruik van onze website zal worden geïnterpreteerd als instemming met deze voorwaarden. De voortzetting van het gebruik van de website drukt uw uitdrukkelijke instemming uit met de onderstaande en bovengenoemde inhoud, en indien u doorgaat met het gebruik van de website, dient u zich ervan bewust te zijn dat alle bepalingen en voorwaarden die hierbij worden gepresenteerd te allen tijde van toepassing zijn op de klanten zolang het gebruik van de website voortduurt.

Voorwaarden

In dit document kunnen we ook verwijzen naar xBitcoin Club met voornaamwoorden als wij, ons, onze, enzovoort. Daarnaast kunnen we ook tweede persoon voornaamwoorden als u, uw, uwe, enz. gebruiken om te verwijzen naar bezoekers van de website, samen met verwante termen zoals gebruikers, klanten, cliënten, enz.

Wettelijke leeftijd

We eisen dat u meerderjarig bent (18, 21, of anders, afhankelijk van de wetgeving in uw land) om Xbtc Club te gebruiken. Onze diensten zijn niet geschikt voor minderjarigen. Gebruik onze website en diensten niet als u jonger bent dan de wettelijke leeftijdsgrens.

Laatst bijgewerkt: 8 november 2022.

Risicowaarschuwing

Doel en diensten van Xbitcoin Capex App

Wij willen onze klanten erop wijzen dat XBTC Capex Club geen financiële of cryptomuntenmakelaar is. Wij leveren geen financiële diensten, ontwikkelen geen handelssoftware en geven geen financieel of beleggingsadvies. Het enige doel van XBTC Capex is om de klanten te informeren over het bestaan van makelaars, die gespecialiseerd zijn in een ruim aanbod van cryptomuntendiensten.

Wij informeren u dat het verstrekken van informatie op xBitcoin Club op geen enkele wijze mag worden beschouwd als een advies of een poging om de klanten voor te bereiden op een investering van welke aard dan ook. Alle financiële diensten en diensten die verband houden met de investeringsmogelijkheden vallen strikt buiten het bereik van Xbtc Club.

Samenwerking

In plaats daarvan is xBitcoin Club een marketingtool gebaseerd op affiliate partnerschappen. Wij werken samen met meerdere makelaars uit verschillende regio’s om potentiële klanten (handelaars) naar hen toe te leiden, waarvoor onze affiliate partners ons compenseren. Het enige doel van de xBitcoin Capex Club website is dus om potentiële handelaars te koppelen aan onze partnermakelaars, wat automatisch gebeurt bij registratie.

XBTC Capex Website-informatie

De XBTC Capex Club website bevat enige inleidende informatie over cryptomunten en handel, die alleen voor educatieve doeleinden wordt verstrekt en niet bedoeld is om een volledige achtergrond van de cryptomunten te geven en in ieder geval niet kan worden beschouwd als beleggingsadvies. Verder mag de inhoud van de xBitcoin Club website in geen geval worden beschouwd als grond waarop de klant zijn beslissing voor het aangaan van een beleggingsonderneming moet baseren of, in enig ander geval, als materiaal dat de besluitvorming van een klant voor het aangaan van een commerciële verbintenis rechtvaardigt.

Hoewel wij informatie over xBitcoin Club te goeder trouw verstrekken om u te informeren over de mogelijke kansen die er op de markt zijn, kunnen wij niet garanderen dat de inhoud van onze website relevant, volledig of accuraat is op het moment dat u deze tegenkomt. De financiële markten zijn snel veranderend en soms veranderen de omstandigheden veel sneller dan wij Xbtc Club kunnen bijwerken. Om deze reden is onze website niet altijd een accurate weergave van de marktsituatie op het moment dat u de website bezoekt.

Verder is xBitcoin Capex Club op geen enkele wijze verantwoordelijk voor eventuele handels- of investeringsbeslissingen van de gebruiker.

Reikwijdte van de diensten

De omvang van de door ons geleverde diensten is beperkt tot de marketing van de bestaande marktkansen. Nadat onze klanten hebben ingestemd met de voorwaarden van onze diensten, stellen wij hen voor aan willekeurig gekozen makelaars uit ons partnernetwerk, die de potentiële financiële activiteit van de klanten zullen bevorderen. Het is aan de klanten om verder onderzoek te doen en te beslissen of zij verder willen gaan met hun respectieve geaffilieerde makelaar, waaraan ons geautomatiseerde systeem hen koppelt.

Wij dringen er bij al onze klanten op aan om een grondig onderzoek uit te voeren met marktonderzoek en voorbereiding, en de huidige markt zorgvuldig te evalueren alvorens investeringen uit te voeren. Door ons platform te blijven gebruiken, verklaart u dat u de voorwaarden volledig begrijpt en garandeert u dat u XBTC Capex vrijstelt van elke aansprakelijkheid.

Houd er rekening mee dat de financiële markten riskant zijn, en dat u uw investering kunt verliezen. Speculeer niet met meer geld dan u zich kunt veroorloven te verliezen.

Geografische beperkingen

XBTC Capex Club is beschikbaar voor klanten over de hele wereld. Toegang tot onze website betekent echter niet dat onze diensten legaal zijn in het land waar u woont. Sommige regio’s beperken het op de markt brengen van op cryptomunten gebaseerde CFD’s en andere speculatieve financiële instrumenten. De FCA verbiedt dit bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk via PS 20/10. Soortgelijke beperkingen bestaan in de Verenigde Staten, delen van Canada en andere landen. Doe uw eigen grondige onderzoek en maak uzelf vertrouwd met alle cryptomunt-gerelateerde wetten in uw land voordat u verder gaat.

Affiliate Disclaimer

De inhoud van xBitcoin Club en onze subsites kan van tijd tot tijd affiliate links bevatten naar producten en diensten waarvan wij denken dat ze nuttig kunnen zijn voor onze klanten. Mocht u overgaan tot de aankoop van een van de producten die door een van de affliated links worden aangeboden, dan draagt u geen extra kosten die door xBitcoin Capex Club in rekening worden gebracht.

Bovendien is XBTC Capex niet verantwoordelijk voor eventuele winsten of verliezen die u ondervindt na het gebruik van een van onze affiliate links. De beslissingen die u neemt zijn puur gebaseerd op uw ervaringen. Er is geen vastgestelde correlatie tussen de prestaties van de Klant en een eventuele betaling die XBTC Capex Club zal worden toegekend. De handelsprestaties van de Klant zijn geen variabele, die de samenwerking van het gebruik van de verstrekte affiliate links aangeeft.

Gebruik van de website

Occasionele onderbrekingen

Ondanks onze inspanningen om een betrouwbare dienst te bieden, kan xBitcoin Club niet garanderen dat u ononderbroken gebruik kunt maken van onze website zonder dat er fouten of andere technische problemen optreden.

Dergelijke problemen zijn mogelijk en kunnen zich voordoen wanneer xBitcoin Capex Club onderhoud aan de website uitvoert. Om een foutloze service van hoge kwaliteit te kunnen bieden, voeren wij onderhoud uit om de inhoud of structuur van onze website bij te werken of onverwachte storingen op te lossen.

Functionele storingen

Wij zullen trachten de klanten vooraf op de hoogte te brengen van gepland onderhoud. Om de integriteit en de hoogste operationele normen te waarborgen, moeten wij echter onvoorziene onderhoudsprocedures uitvoeren. Om tijdig en adequaat op het opgetreden probleem te kunnen reageren, kunnen wij onze klanten niet altijd naar behoren informeren.

Hoewel ze ongemakkelijk kunnen zijn, helpen deze tijdelijke onderbrekingen het Xbtc Club team om u in de toekomst betere diensten te bieden. Merk op dat we uw toegang tot xBitcoin Club kunnen beperken om onderhoud uit te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.

xBitcoin Club behoudt zich tevens het recht voor om delen van deze website en haar subsites, inclusief deze Algemene Voorwaarden Overeenkomst, te wijzigen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen. Alle wijzigingen die we aanbrengen zijn direct van kracht nadat ze live zijn gegaan op Xbtc Club. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren op wijzigingen en op de hoogte te blijven van de laatste versie van al onze wettelijke beleidsregels.

Links van derden

De inhoud van onze website bevat soms links naar andere bronnen en producten. We doen dit voor informatieve doeleinden, maar beweren niet dat de informatie waarnaar we linken accuraat, relevant, actueel of volledig is. xBitcoin Club beweert niet deze bronnen te ondersteunen of te verifiëren. Neem altijd de tijd om bronnen te verifiëren en onderzoek te doen naar de nieuwste informatie die beschikbaar is op het moment van het opzoeken.

Verder is Xbtc Club niet verantwoordelijk voor eventuele schade die u lijdt als gevolg van onderbrekingen in de dienstverlening van onze website na het gebruik van de inhoud van onze website of het volgen van een van onze affiliate links.

Intellectueel eigendom

Alle website-inhoud op deze website, inclusief tekst, afbeeldingen, video’s, audio, code, enzovoort, behoort toe aan xBitcoin Club, tenzij anders aangegeven. Het is niet toegestaan de inhoud van onze website te kopiëren, te verspreiden of te proberen wijzigen, al dan niet met winstoogmerk.

Voordat u enig intellectueel eigendom van Xbitcoin Capex App gebruikt, moet u contact met ons opnemen, zodat we uw verzoek kunnen onderzoeken en eventueel contact met u kunnen opnemen met de voorwaarden voor toekomstige samenwerking.

Het staat u vrij de inhoud van XBTC Capex af te drukken voor persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

XBTC Capex Club is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen of schade die kunnen optreden als direct of indirect gevolg van:

 • Technische problemen op de xBitcoin Club website of andere vormen van onderbreking van onze diensten;
 • Het gebruik van onze website of een website van een derde partij waarnaar we linken;
 • Fouten of mogelijke onnauwkeurigheden in de informatie op onze website of websites van derden waarnaar wij verwijzen.
 • Wijzigingen

  Xbtc Club behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in delen of de gehele inhoud van de website op onze webpagina’s, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker. Deze wijzigingen kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot het bijwerken, wijzigen, vervangen, verwijderen of anderszins veranderen van de inhoud van onze website, inclusief deze Overeenkomst voor de Algemene Voorwaarden.

  Eventuele wijzigingen zijn volledig ter beoordeling van xBitcoin Club en treden onmiddellijk in werking zodra ze op XBTC Capex zijn gepubliceerd. Als u onze website blijft gebruiken, gaat u akkoord met de aangebrachte wijzigingen, ongeacht of u daarvan op de hoogte bent. XBTC Capex Club kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van een beslissing hieromtrent.

  Cookies

  In deze sectie zullen we kort ingaan op het gebruik van cookies op XBTC Capex. Als u meer details wilt, raadpleeg dan ons speciale Cookiebeleid.

  De website van xBitcoin Club maakt gebruik van cookies. Deze kleine bestanden worden door onze server gegenereerd en naar uw apparaat gestuurd om u in de toekomst te onthouden en te identificeren. Ze worden op verschillende manieren gebruikt, afhankelijk van het type. In de breedste zin helpen cookies ons de prestaties van onze website te meten, technische problemen op te lossen en verdere verbeteringen aan te brengen.

  Momenteel gebruiken we op de Xbtc Club website drie belangrijke soorten cookies:

 • Functionele cookies
 • Deze bestanden, ook bekend als essentiële of permanente cookies, zorgen ervoor dat u de Xbitcoin Capex App website kunt ervaren zoals deze is ontworpen. Ze maken basisfuncties mogelijk, zoals inloggen of automatisch invullen, die zonder deze cookies niet beschikbaar zouden zijn.

 • Google Analytics cookies
 • Deze cookies geven ons team extra informatie over de prestaties van onze website en inhoud. Ze helpen ons meer te weten te komen over de gewoonten en voorkeuren van onze klanten, zodat we xBitcoin Capex Club kunnen verbeteren en onze gebruikers in de toekomst een nog betere ervaring kunnen bieden.

 • Cookies van derden
 • Omdat we soms linken naar websites van derden, kunt u tijdens het gebruik van XBTC Capex Club ook enkele van hun cookies tegenkomen. Raadpleeg het Cookiebeleid van de betreffende website voor meer informatie.

  Cookies zijn essentieel voor de goede werking van onze website en de mogelijkheid van ons team om verbeteringen aan xBitcoin Club te testen en te plannen. U heeft echter het recht om ze uit te schakelen als u dat wilt. U kunt het gebruik van cookies weigeren in het pop-up venster dat verschijnt bij uw eerste bezoek aan Xbtc Club of cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser. Opgetlet: Het uitschakelen van cookies beïnvloedt uw website-ervaring negatief en het maakt sommige diensten onbeschikbaar.

  Criminele activiteiten

  U gaat ermee akkoord de xBitcoin Club website te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Daarnaast vragen wij onze klanten om de juiste digitale etiquette te volgen en geen vijandige of respectloze berichten op onze website te plaatsen. U mag ook geen links plaatsen of versturen naar gevaarlijke of ongepaste inhoud, virussen, enzovoort.

  Xbtc Club behoudt zich het recht voor om schadelijke inhoud die gebruikers op onze pagina’s plaatsen te verwijderen. We kunnen uw toegang tot onze website tijdelijk of permanent beperken als u zich niet aan deze richtlijnen houdt. Daarnaast kan xBitcoin Capex Club ook de autoriteiten waarschuwen en met hen samenwerken als de overtreding van de gebruiker dit vereist.

  Vragen

  Alle klanten kunnen contact met ons opnemen met vragen of opmerkingen over deze gebruiksvoorwaarden of iets anders met betrekking tot xBitcoin Club en onze website. Ga naar de Contactpagina om contact met ons op te nemen.