Zásady ochrany osobních údajů

Následující zásady ochrany osobních údajů popisují metody, které společnost xBitcoin Club používá ke shromažďování a zpracování údajů, které naši klienti sdílejí při používání našich webových stránek. Společnost Xbtc Club respektuje všechny platné právní předpisy a shromažďuje a zpracovává pouze nezbytné minimum údajů nezbytných pro řádné fungování našich webových stránek, k čemuž máme oprávněný zájem definovaný nutností zachovat funkčnost poskytovaných služeb.

Preambule

Účel zásad ochrany osobních údajů

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů je poskytnout podrobné informace o postupech, které jsme zavedli v souvislosti se shromažďováním, uchováváním, používáním a ochranou vašich osobních údajů, a také vysvětlit práva, která máte v souvislosti s těmito údaji a jejich používáním.

Definované právní pojmy se chápou podle definic uvedených níže v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Před pokračováním se prosím seznamte s následujícími pojmy a definicemi:

Definice

 • Osobní údaje: Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Definice je v souladu s GDPR, které nastiňuje vládnoucí právní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
 • Správce údajů: Právní subjekt, který určuje, jaké údaje budou od uživatele shromažďovány, jaké prostředky shromažďování údajů budou použity a za jakým účelem. V tomto případě je správcem údajů společnost xBitcoin Capex Club.
 • Zpracovatel údajů: Osoba, společnost nebo jiný subjekt, který zpracovává údaje uživatele na žádost správce údajů. Jeden správce údajů může spolupracovat s více zpracovateli údajů současně.
 • Zpracování osobních údajů: Všechny možné operace, které využívají osobní údaje uživatele. Patří mezi ně shromažďování, ukládání, změna, přesun, sdílení, mazání údajů a další.
 • GDPR: REGULACE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 • Shromažďování vašich osobních údajů

  Pro zajištění funkčnosti a kvality námi poskytovaných služeb je nutné shromažďovat některé vaše osobní údaje. Mezi hlavní metody, které XBTC Capex používá ke shromažďování údajů od svých uživatelů, patří:

 • Zákazník při používání našich webových stránek dobrovolně poskytl některé ze svých údajů:
 • Uživatelé při používání XBTC Capex Club běžně a dobrovolně poskytují některé své údaje. Může se tak například stát při vyplňování registračního nebo kontaktního formuláře, kde je třeba uvést své jméno a kontaktní údaje. Dobrovolné zadání údajů do našeho registračního formuláře bude považováno za účinný, platný a informovaný právní souhlas, který byl udělen svobodně.

 • Zákazník při komunikaci s xBitcoin Capex Club sdílí některé své údaje:
 • Když nás kontaktujete nebo si vyžádáte naše služby, může se stát, že při komunikaci neúmyslně poskytnete některé osobní údaje. Kromě toho musíte také sdělit své kontaktní údaje, abychom mohli na vaši zprávu odpovědět. Vezměte prosím na vědomí, že údaje, které nespadají do rozsahu služeb nebo nejsou nezbytné pro fungování webových stránek xBitcoin Club nebo mohou být pro náš provoz irelevantní, nebudou žádným způsobem zpracovávány.

 • Další údaje, které jsou k dispozici při běžném používání webových stránek:
 • Kromě toho může společnost Xbtc Club shromažďovat některé demografické údaje nebo údaje o chování zákazníků pomocí souborů cookie a podobných nástrojů, které jsou součástí našich webových stránek. Shromážděné údaje budou použity souhrnně jako forma skupinové identifikace.

  Zpracování osobních údajů

  xBitcoin Capex Club shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro fungování našich webových stránek, naši schopnost poskytovat vám služby, které inzerujeme, a pro analýzu oblastí XBTC Capex, které by mohly být dále zlepšeny. Veškeré shromažďování a zpracování údajů, ke kterému dochází v souvislosti s Xbitcoin Capex App, je koordinováno se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů a neporušuje práva uživatele.

  xBitcoin Club shromažďuje a zpracovává údaje uživatelů na základě následujících právních důvodů:

 • Smluvní: Potřebujeme shromažďovat některé vaše osobní údaje, abychom vám mohli poskytnout určité služby, jako je například vytvoření účtu.
 • Soulad s právními předpisy: GDPR a další právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů vyžadují, aby společnost XBTC Capex shromažďovala údaje o uživatelích.
 • Oprávněný zájem: V některých případech může mít společnost XBTC Capex Club závažný důvod ke shromažďování vašich osobních údajů, který převažuje nad vašimi právy na ochranu soukromí. V takových případech však musí být společnost xBitcoin Club schopna tento oprávněný zájem prokázat. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.
 • Smluvní sběr: Pokud nám poskytnete výslovný souhlas se shromažďováním určitého typu údajů, můžeme některé osobní údaje shromažďovat i z jiných důvodů.
 • Musíme zdůraznit, že společnost Xbtc Club není přímým zpracovatelem údajů a neukládá údaje na svých serverech. Když si zákazník vytvoří účet u společnosti xBitcoin Capex Club, uděluje výslovný souhlas s tím, aby byly údaje poskytnuty určenému zpracovateli údajů. Jinými slovy, XBTC Capex sdílí vaše údaje s automaticky přiřazeným zprostředkovatelem, který je následně pověřen zpracováním vašich údajů.

  Máte-li dotazy a obavy nebo chcete-li uplatnit některá ze svých práv souvisejících s údaji, obraťte se přímo na svého zprostředkovatele prostřednictvím příslušných komunikačních kanálů, které vám zpřístupnil.

  Proč shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje

  Jak již bylo uvedeno, společnost xBitcoin Club shromažďuje a zpracovává pouze minimální údaje nezbytné pro poskytování našich služeb.

  Níže jsou uvedeny náležitosti pro shromažďování vašich osobních údajů:

 • Vytvoření účtu: Bez vašich osobních údajů by nebylo možné účet Xbitcoin Capex App založit. Proto vás při vyplňování údajů v registračním formuláři žádáme o informovaný a výslovný souhlas.
 • komunikovat s vámi: Tím, že se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře, výslovně souhlasíte s tím, abychom vaše údaje použili pro výše uvedené účely. Pokud nám prostřednictvím kontaktního formuláře pošlete e-mail nebo zprávu, budete muset uvést některé osobní údaje, jako je například vaše jméno a e-mailová adresa. Bez nich by nebylo možné, abychom na vaši žádost odpověděli.
 • Upozornit vás na omezené nabídky: S vaším souhlasem vás XBTC Capex může někdy chtít upozornit na omezenou akci nebo speciální nabídku, která by vás mohla zajímat. K tomu bychom potřebovali zpracovávat vaše údaje.
 • Zlepšení našich webových stránek: Xbtc Club má oprávněný zájem na tom, aby její webové stránky byly optimalizované a užitečné pro zákazníky. Z tohoto důvodu můžeme zpracovávat některé vaše osobní údaje, abychom zjistili oblasti, které je třeba zlepšit, nebo naplánovali aktualizace našich webových stránek.
 • Osobní údaje a soubory cookie

  Soubory cookie jsou malé soubory, které slouží k identifikaci každého uživatele a zařízení přistupujícího k XBTC Capex Club. Shromažďují některé údaje o uživatelích, aby nám pomohly pochopit, jak funguje obsah našich webových stránek a zda je nutné provést nějaká vylepšení, abychom mohli v budoucnu poskytovat našim klientům lepší služby.

  XBTC Capex používá ke shromažďování informací o svých uživatelích tři hlavní typy souborů cookie.

  Základní soubory cookie

  Tyto funkční soubory cookie zpřístupňují některé funkce našich webových stránek. Bez nich bude vaše práce s xBitcoin Club značně omezena a některé služby nebudou na vašem zařízení vůbec fungovat.

  Soubory cookie služby Google Analytics

  Xbtc Club má také smlouvu se společností Google, která nám umožňuje používat službu Google Analytics, abychom lépe porozuměli interakci uživatelů s našimi webovými stránkami. Prostřednictvím tohoto typu souborů cookie můžeme zjistit, jak funguje náš obsah, které části našich stránek by bylo třeba dále optimalizovat a jak můžeme ještě více zlepšit zážitek z používání stránek Xbitcoin Capex App pro naše klienty.

  Soubory cookie třetích stran

  Jedinou třetí stranou, jejíž soubory cookie budou příležitostně distribuovány prostřednictvím odkazu v rámci našeho obsahu, budou zprostředkovatelé, ke kterým jste náhodně určeni.

  Ukládání osobních údajů

  Shromažďujeme pouze minimum osobních údajů nezbytných pro poskytování našich služeb. Žádné z údajů, které o uživatelích shromažďujeme, nejsou uloženy na našich serverech.

  Když si vytvoříte účet u xBitcoin Club, budete odkázáni na zprostředkovatele třetí strany, kterému s vaším souhlasem zasíláme vaše údaje. Tento zprostředkovatel je odpovědný za ukládání, zpracování, vyhledávání, ochranu nebo vymazání vašich údajů.

  Zprostředkovatelé, s nimiž má společnost xBitcoin Club uzavřená partnerství, dodržují GDPR a další zákony o ochraně osobních údajů platné v jejich regionech.

  Navzdory výše uvedenému vám důrazně doporučujeme, abyste se seznámili s konkrétními podmínkami ochrany osobních údajů, na jejichž základě jsou vaše údaje zpracovávány, na stránce Zásady ochrany osobních údajů vašeho makléře.

  Zabezpečení vašich údajů

  Odborné znalosti a dlouholeté profesionální zkušenosti našeho vývojového týmu zajišťují nejvyšší standardy zabezpečení dat zákazníků. Náš vývojový tým přijal veškerá nezbytná opatření, aby zajistil bezpečnost údajů našich uživatelů při používání našich webových stránek. Bez ohledu na cokoli prohlašujeme, že vaše údaje nebudou poskytnuty neoprávněným osobám. Pokud bychom byli ze zákona povinni sdílet vaše údaje s třetí stranou, vždy vás na to předem upozorníme a vyžádáme si váš informovaný a výslovný souhlas.

  Zaměstnanci společnosti XBTC Capex dodržují přísná pravidla důvěrnosti a jsou smluvně zavázáni k zachování soukromí vašich údajů. Vaše údaje mohou být zpřístupněny pouze minimálnímu počtu osob ze společnosti XBTC Capex Club, které jsou odpovědné za údržbu našich služeb a za fungování našich stránek a služeb.

  Ve výjimečných případech můžeme na základě žádosti státního orgánu nebo organizace třetí strany, která má na základě platných právních předpisů legitimní právo, vaše údaje zveřejnit, abychom vyhověli zákonným orgánům. Například pokud jste zapojeni do trestního vyšetřování a příslušné orgány oficiálně požadují informace o vaší interakci s našimi webovými stránkami.

  Každá žádost, kterou obdrží třetí strana, bude důkladně prošetřena, aby se zjistilo, zda adresát žádosti má oprávněné očekávání, že požadované informace obdrží, a zda má adresát právní důvod tyto informace obdržet. Bude provedeno komplexní šetření, aby se určila pravost žádosti a jejího odesílatele a zda nepřevažuje právo našeho uživatele na soukromí.

  Sdílení osobních údajů

  Žádné údaje našich uživatelů nesdílíme s třetími stranami bez výslovného souhlasu klienta.

  Naši uživatelé si musí být vědomi toho, že jejich údaje budou zpracovávány zpracovatelem údajů, jehož podmínky ochrany osobních údajů budou dodatečně stanoveny na jím určené platformě. Na používání webových stránek a platformy XBTC Capex Club se může podílet více zpracovatelů údajů. Například webhostingová společnost, kterou používáme pro provoz webu Xbtc Club, může mít určitý přístup k vašim údajům, jak to vyžaduje zákon, stejně jako zprostředkovatel, kterému vás při registraci přidělíme.

  Pokud dochází ke sdílení osobních údajů uživatelů, je prováděno v souladu se všemi platnými zákony o ochraně osobních údajů.

  Uživatelská práva související s daty

  GDPR a další právní předpisy o ochraně osobních údajů definují řadu základních práv, která mají všichni uživatelé v souvislosti se svými údaji. Jsou to následující:

 • Právo na přístup subjektu: každý zákazník může správce údajů požádat, aby mu byl umožněn přístup k osobním údajům, které od něj nebo o něm byly shromážděny.
 • Právo na opravu: každý klient může požádat správce nebo zpracovatele údajů o změnu některých svých osobních údajů v případech, kdy se domnívá, že byly zaznamenány nesprávně.
 • Právo na omezení: uživatelé mohou rovněž požádat správce údajů, aby v některých případech, například během sporu, dočasně omezil přístup k některým jejich osobním údajům a jejich zpracování.
 • Právo na předání: uživatelé mají podle GDPR rovněž právo požádat správce údajů o předání některých nebo všech svých údajů třetí straně.
 • Právo na výmaz: klient má rovněž právo požádat správce údajů o výmaz některých nebo všech shromážděných osobních údajů. V tomto případě musí Správce údajů upozornit všechny ostatní třetí strany, které mohou mít k těmto údajům přístup nebo je zaznamenávat, že je třeba je vymazat podle požadavku uživatele.
 • Právo na podání stížnosti: pokud se domníváte, že shromažďování, zpracování, uchovávání nebo jakékoli jiné nakládání s vašimi osobními údaji porušuje zákony o ochraně osobních údajů ve vaší zemi, máte právo podat formální stížnost u příslušných orgánů.
 • Uživatelé mají dále právo na:

 • odmítnout nebo odvolat svůj souhlas se shromažďováním údajů;
 • napadnout shromažďování osobních údajů společností xBitcoin Club na základě oprávněného zájmu, pokud mohou prokázat, že jejich právo na soukromí převažuje nad důvody pro shromažďování údajů navrhovanými společností v právně uspokojivé míře.
 • V závislosti na vaší zemi a regionu mohou platit další právní předpisy týkající se ochrany soukromí. Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy týkající se ochrany osobních údajů a nakládání s nimi, můžete se na nás obrátit. Vaším požadavkem se budeme zabývat, jakmile nám to bude vyhovovat, nejpozději však do jednoho kalendářního měsíce od jeho obdržení.

  Změna obsahu

  Veškerý obsah xBitcoin Club může být změněn a upraven. Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit bez předchozího upozornění zákazníka. Změny vstoupí v platnost okamžitě po jejich uvedení do provozu na Xbtc Club. Jste zodpovědní za to, že se seznámíte s nejnovější verzí všech našich smluv, a to i v případě, že jste o změnách nebyli informováni. Vaše další používání služby xBitcoin Capex Club představuje váš souhlas se všemi našimi zásadami.

  V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo jakéhokoli jiného obsahu na xBitcoin Club použijte prosím stránku Kontaktujte nás, kde se dozvíte, jak nás můžete kontaktovat.