Tietosuojakäytäntö

Seuraavassa tietosuojakäytännössä kerrotaan tarkemmin xBitcoin Club:n käyttämistä menetelmistä, joilla kerätään ja käsitellään tietoja, jotka asiakkaamme jakavat käyttäessään verkkosivustoamme. Xbtc Club noudattaa kaikkea sovellettavaa lainsäädäntöä ja kerää ja käsittelee vain vähimmäismäärän tietoja, jotka ovat välttämättömiä verkkosivustomme moitteettoman toiminnan kannalta, johon meillä on oikeutettu etu, joka määritellään tarpeena ylläpitää tarjottujen palvelujen toimivuutta.

Johdanto

Tietosuojakäytännön tarkoitus

Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on antaa perusteellista tietoa käytännöistä, joita olemme soveltaneet henkilötietojesi keräämiseen, tallentamiseen, käyttöön ja suojaamiseen, sekä selittää, mitä oikeuksia sinulla on näihin tietoihin ja niiden käyttöön liittyen.

Määritellyt oikeudelliset termit on ymmärrettävä jäljempänä tässä tietosuojakäytännössä annettujen määritelmien mukaisesti. Tutustu seuraaviin termeihin ja määritelmiin ennen jatkamista:

Määritelmät

 • Henkilötiedot: Tunnistettavissa olevalla fyysisellä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, henkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella. Määritelmä on yhdenmukainen yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa, jossa esitetään henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö.
 • Tietojen rekisterinpitäjä: Oikeushenkilö, joka määrittää, millaisia tietoja käyttäjältä kerätään, mitä tiedonkeruumenetelmiä käytetään ja mihin tarkoitukseen. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä on xBitcoin Capex Club.
 • Tietojen käsittelijä: Henkilö, yritys tai muu yhteisö, joka käsittelee käyttäjän tietoja rekisterinpitäjän pyynnöstä. Yksi rekisterinpitäjä voi työskennellä samanaikaisesti useiden henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.
 • Henkilötietojen käsittely: Kaikki mahdolliset toiminnot, joissa käytetään käyttäjän henkilötietoja. Näitä ovat tietojen kerääminen, tallentaminen, muuttaminen, siirtäminen, jakaminen, poistaminen ja muut.
 • GDPR: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY kumoamisesta.
 • Henkilötietojesi kerääminen

  Tarjoamiemme palveluiden toimivuuden ja laadun varmistamiseksi on tarpeen kerätä sinulta joitakin henkilötietoja. XBTC Capex:n käyttämät tärkeimmät menetelmät tietojen keräämiseksi käyttäjiltään ovat seuraavat:

 • Asiakas antaa vapaaehtoisesti joitakin tietojaan käyttäessään verkkosivustoamme:
 • Käyttäjät antavat rutiininomaisesti ja suostumuksellisesti joitakin tietojaan XBTC Capex Club:n käytön yhteydessä. Voit tehdä näin esimerkiksi täyttäessäsi rekisteröinti- tai yhteydenottolomakkeen, jossa sinun on annettava nimesi ja yhteystietosi. Vapaaehtoinen tietojen antaminen rekisteröintilomakkeella katsotaan tehokkaaksi, päteväksi ja tietoon perustuvaksi lailliseksi suostumukseksi, joka on vapaasti annettu.

 • Asiakas jakaa joitakin tietojaan xBitcoin Capex Club:n kanssa kommunikoidessaan:
 • Kun otat meihin yhteyttä tai pyydät palveluitamme, saatat epähuomiossa antaa joitakin henkilötietoja viestinnän ohimennen. Lisäksi sinun on myös annettava yhteystietosi, jotta voimme vastata viestiisi. Huomaa, että tietoja, jotka eivät kuulu palveluiden piiriin tai jotka eivät ole välttämättömiä xBitcoin Club-sivuston toiminnan kannalta tai jotka voivat olla merkityksettömiä toimintamme kannalta, ei käsitellä millään tavoin.

 • Lisätiedot, jotka tulevat saataville verkkosivuston normaalin käytön kautta:
 • Lisäksi Xbtc Club saattaa kerätä asiakkaista demografisia tai käyttäytymistietoja evästeiden ja muiden vastaavien verkkosivuston työkalujen avulla. Kerättyjä tietoja käytetään kollektiivisesti ryhmätunnisteena.

  Henkilötietojen käsittely

  xBitcoin Capex Club kerää henkilötietoja vain siltä osin kuin se on tarpeen verkkosivuston toiminnan kannalta, jotta voimme tarjota mainostamiamme palveluja ja analysoida XBTC Capex:n alueita, joita voitaisiin parantaa edelleen. Kaikki Xbitcoin Capex App:n yhteydessä tapahtuva tietojen kerääminen ja käsittely sovitetaan yhteen kaikkien sovellettavien tietosuojalakien kanssa, eikä se loukkaa käyttäjän oikeuksia.

  xBitcoin Club kerää ja käsittelee käyttäjätietoja seuraavilla oikeudellisilla perusteilla:

 • Sopimusperusteinen: Meidän on kerättävä joitakin henkilötietojasi, jotta voimme tarjota sinulle tiettyjä palveluja, kuten esimerkiksi tilin luominen.
 • Lainsäädännön noudattaminen: Yleinen tietosuoja-asetus ja muu yksityisyyden suojaan liittyvä lainsäädäntö edellyttävät, että XBTC Capex kerää käyttäjätietoja.
 • Legitiimi etu: Joissakin tapauksissa XBTC Capex Club:lla voi olla kunnioitettava syy kerätä henkilötietojasi, joka on tärkeämpi kuin yksityisyydensuojasi. Tällaisissa tapauksissa xBitcoin Club:n on kuitenkin pystyttävä todistamaan tämä oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät henkilötietojen suojaamista, syrjäyttävät nämä edut.
 • Suostumusperintä: Saatamme kerätä joitakin henkilötietoja myös muista syistä, mutta vain, jos annat nimenomaisen suostumuksesi tietyn tyyppisten tietojen keräämiseen.
 • Meidän on korostettava, että Xbtc Club ei ole suora tietojen käsittelijä eikä säilytä tietoja palvelimillaan. Kun asiakas luo tilin xBitcoin Capex Club:ssa, hän antaa nimenomaisen suostumuksensa tietojen toimittamiseen nimetylle tietojen käsittelijälle. Toisin sanoen XBTC Capex jakaa tietosi sinulle automaattisesti nimetylle välittäjälle, joka vastaa sitten tietojesi käsittelystä.

  Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tai haluat käyttää mitä tahansa tietoihin liittyviä oikeuksiasi, ota yhteyttä suoraan välittäjäänsi tämän käytössäsi antamien viestintäkanavien kautta.

  Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja

  Kuten aiemmin mainittiin, xBitcoin Club kerää ja käsittelee vain ne vähimmäistiedot, jotka ovat tarpeen palveluidemme toteuttamiseksi.

  Alla on lueteltu henkilötietojesi keräämisen edellytykset:

 • Tilin luominen: Xbitcoin Capex App-tilin avaaminen sinulle olisi mahdotonta ilman henkilökohtaisia tietojasi. Siksi pyydämme tietoista ja nimenomaista suostumustasi, kun täytät tietosi rekisteröintilomakkeeseen.
 • Voidaksemme viestiä kanssasi: Jos otat meihin yhteyttä lomakkeen kautta, annat nimenomaisen suostumuksesi siihen, että käytämme tietojasi edellä mainittuihin tarkoituksiin. Jos lähetät meille sähköpostia tai viestin yhteydenottolomakkeen kautta, sinun on annettava joitakin henkilötietoja, kuten esimerkiksi nimesi ja sähköpostiosoitteesi. Ilman näitä tietoja emme voi vastata pyyntöösi.
 • Ilmoittaaksemme sinulle rajoitetuista tarjouksista: XBTC Capex saattaa joskus haluta ilmoittaa sinulle suostumuksellasi rajoitetusta kampanjasta tai erikoistarjouksesta, josta saatat olla kiinnostunut. Tätä varten meidän on käsiteltävä tietojasi.
 • Parantaaksemme verkkosivustoamme: Xbtc Club:lla on oikeutettu etu pitää verkkosivustonsa optimoituna ja hyödyllisenä asiakkailleen. Tästä syystä saatamme käsitellä joitakin henkilötietojasi, jotta voimme tunnistaa parannuskohteita tai suunnitella verkkosivustomme päivityksiä.
 • Henkilötiedot ja evästeet

  Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita käytetään tunnistamaan jokainen XBTC Capex Club-sivustoa käyttävä käyttäjä ja laite. Ne keräävät joitakin käyttäjätietoja, jotta voimme ymmärtää, miten verkkosivustomme sisältö toimii ja tarvitaanko siihen parannuksia, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parempaa palvelua tulevaisuudessa.

  XBTC Capex käyttää kolmenlaisia evästeitä kerätäkseen tietoja käyttäjistään.

  Välttämättömät evästeet

  Nämä toiminnalliset evästeet mahdollistavat joidenkin verkkosivustomme ominaisuuksien käytön. Ilman niitä xBitcoin Club:n käyttökokemuksesi on huomattavasti rajoitettu, ja jotkin palvelut eivät toimi laitteellasi lainkaan.

  Google Analytics -evästeet

  Xbtc Club:lla on myös sopimus Googlen kanssa, jonka ansiosta voimme käyttää Google Analyticsia ymmärtääksemme paremmin käyttäjien vuorovaikutusta verkkosivustomme kanssa. Tämän evästetyypin avulla pystymme näkemään, miten sisältömme toimii, mitä sivustomme osia on mahdollisesti optimoitava edelleen ja miten voimme tehdä Xbitcoin Capex App:n käyttökokemuksesta entistäkin paremman asiakkaillemme.

  Kolmannen osapuolen evästeet

  Ainoat kolmannet osapuolet, joiden evästeitä jaetaan satunnaisesti sisällössämme olevan linkin kautta, ovat välittäjät, joihin sinut on satunnaisesti nimetty.

  Henkilötietojen tallentaminen

  Keräämme vain vähimmäismäärä henkilötietoja, jotka ovat tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi. Mitään käyttäjistä keräämiämme tietoja ei tallenneta palvelimillemme.

  Kun luot tilin xBitcoin Club:ssä, sinut ohjataan kolmannen osapuolen välittäjälle, jolle lähetämme tietosi suostumuksellasi. Tämä välittäjä on vastuussa tietojesi säilyttämisestä, käsittelystä, hakemisesta, suojaamisesta tai poistamisesta.

  Välittäjät, joiden kanssa xBitcoin Club:llä on kumppanuuksia, noudattavat tietosuoja-asetusta ja muita toiminta-alueensa tietosuojasäädöksiä.

  Edellä mainituista seikoista huolimatta suosittelemme, että tutustut tietojesi käsittelyä koskeviin erityisiin tietosuojaehtoihin välittäjäsi omalla tietosuojaselosteen sivulla.

  Tietojesi suojaaminen

  Kehitystiimimme asiantuntemus ja pitkäaikainen ammattikokemus takaavat korkeimmat turvallisuusstandardit asiakkaiden tietojen suojaamiseksi. Kehitystiimimme on ryhtynyt kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen käyttäjien tietojen turvallisuuden verkkosivustomme käytön aikana. Kaikesta huolimatta vakuutamme, että tietojasi ei jaeta luvattomille osapuolille. Jos olemme lain mukaan velvollisia jakamaan tietojasi kolmannen osapuolen kanssa, ilmoitamme siitä aina etukäteen ja pyydämme tietoon perustuvaa ja nimenomaista suostumustasi.

  XBTC Capex:n henkilökunta noudattaa tiukkoja luottamuksellisuussääntöjä, ja se on sopimusteitse velvollinen pitämään tietosi salassa. Tietojasi voi paljastaa vain vähimmäismäärä XBTC Capex Club:n henkilöitä, jotka vastaavat palveluidemme ylläpidosta sekä sivustomme ja palveluidemme toiminnasta.

  Harvinaisissa tapauksissa voimme luovuttaa tietojasi oikeusviranomaisten noudattamiseksi, jos hallitus tai kolmannen osapuolen organisaatio, jolla on siihen oikeutettu oikeus voimassa olevan lainsäädännön nojalla, esittää pyynnön. Esimerkiksi jos olet mukana rikostutkinnassa ja vastaavat viranomaiset pyytävät virallisesti tietoja vuorovaikutuksestasi verkkosivustomme kanssa.

  Kolmannen osapuolen vastaanottamat pyynnöt tutkitaan perusteellisesti sen määrittämiseksi, onko pyynnön vastaanottajalla perusteltua odottaa saavansa pyydetyt tiedot ja onko pyynnön vastaanottajalla lailliset perusteet saada ne. Pyynnön ja sen lähettäjän aitouden määrittämiseksi ja sen selvittämiseksi, onko se tärkeämpi kuin käyttäjämme oikeus yksityisyyteen, tehdään kattava tutkimus.

  Henkilötietojen jakaminen

  Emme jaa käyttäjien tietoja kolmansille osapuolille ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta.

  Käyttäjiemme on oltava tietoisia siitä, että heidän tietojaan käsittelee henkilötietojen käsittelijä, jonka tietosuojaehdot määritetään lisäksi heidän valitsemallaan alustalla. XBTC Capex Club-sivuston ja -alustan käyttöön voi liittyä useita henkilötietojen käsittelijöitä. Esimerkiksi Xbtc Club-sivuston ylläpitoon käyttämällämme webhotelliyrityksellä voi olla jonkin verran pääsyä tietoihin, kuten laki edellyttää, samoin kuin välittäjällä, jonka nimitämme sinulle rekisteröinnin yhteydessä.

  Jos käyttäjien henkilötietoja jaetaan, se tapahtuu kaikkien sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti.

  Tietoihin liittyvät käyttäjäoikeudet

  Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja muussa yksityisyyden suojaa koskevassa lainsäädännössä on määritelty joukko perusoikeuksia, joita kaikilla käyttäjillä on tietoihinsa liittyen. Ne ovat seuraavat:

 • Oikeus subject access: kuka tahansa asiakas voi pyytää rekisterinpitäjältä, että hänelle myönnetään oikeus tutustua hänestä kerättyihin tai hänestä kerättyihin henkilötietoihin.
 • Oikeus oikaisuun: kuka tahansa asiakas voi pyytää rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijää muuttamaan joitakin henkilötietojaan, jos hän katsoo, että ne on tallennettu virheellisesti.
 • Oikeus rajoituksiin: Käyttäjät voivat myös pyytää, että rekisterinpitäjä rajoittaa väliaikaisesti joidenkin heidän henkilötietojensa saatavuutta ja käsittelyä joissakin tapauksissa, esimerkiksi riita-asian aikana.
 • Oikeus siirtoon: Käyttäjillä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää siirtämään joitakin tai kaikkia tietojaan kolmannelle osapuolelle yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.
 • Oikeus poistamiseen: asiakkaalla on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kaikki tai osa hänen keräämistään henkilötiedoista. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjän on ilmoitettava kaikille muille kolmansille osapuolille, joilla voi olla pääsy näihin tietoihin tai joilla voi olla tallenteita näistä tiedoista, että ne on poistettava käyttäjän pyynnön mukaisesti.
 • Oikeus tehdä valitus: Jos koet, että henkilötietojesi kerääminen, käsittely, tallentaminen tai muu käsittely rikkoo maasi yksityisyydensuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä virallinen valitus asiasta vastaaville viranomaisille.
 • Käyttäjillä on lisäksi oikeus:

 • kieltäytyä tai peruuttaa suostumuksensa tietojen keräämiseen;
 • vastustaa xBitcoin Club:n henkilötietojen keräämistä oikeutetun edun perusteella, jos he voivat osoittaa, että heidän oikeutensa yksityisyyteen on oikeudellisesti tyydyttävässä määrin tärkeämpi kuin yrityksen ehdottamat perusteet tietojen keräämiselle.
 • Maastasi ja alueestasi riippuen voi olla voimassa muuta yksityisyyteen liittyvää lainsäädäntöä. Voit ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä, kommentteja tai huolenaiheita yksityisyyden suojasta ja henkilötietojesi käsittelystä. Käsittelemme pyyntösi mahdollisimman pian, mutta viimeistään yhden kalenterikuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta.

  Sisällön muutos

  Kaikkiin xBitcoin Club-sivuston sisältöihin voidaan tehdä muutoksia ja tarkistuksia. Voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä ilman ennakkoilmoitusta asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun ne on otettu käyttöön Xbtc Club:ssa. Asiakkaan vastuulla on tutustua kaikkien sopimustemme uusimpaan versioon, vaikka hänelle ei olisikaan ilmoitettu muutoksista. Jatkuva xBitcoin Capex Club:n käyttösi merkitsee suostumustasi kaikkiin käytäntöihimme.

  Jos sinulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä tai mistä tahansa muusta xBitcoin Club:n sisällöstä, käytä Ota yhteyttä -sivua nähdäksesi, miten tavoitat meidät.