Adatvédelmi irányelvek

Az alábbi Adatvédelmi szabályzat részletesen ismerteti az xBitcoin Club által a weboldalunk használata során az ügyfeleink által megosztott adatok gyűjtésére és feldolgozására használt módszereket. Az Xbtc Club tiszteletben tartja az összes vonatkozó jogszabályt, és csak a weboldalunk megfelelő működéséhez szükséges minimális adatokat gyűjti és dolgozza fel, amelyhez jogos érdekünk fűződik, amelyet a nyújtott szolgáltatások munkafolyamatának fenntartásához való szükségesség határoz meg.

Preambulum

Az adatvédelmi szabályzat célja

A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy alapos tájékoztatást nyújtson az Ön személyes adatainak gyűjtése, tárolása, felhasználása és védelme tekintetében általunk alkalmazott gyakorlatról, valamint ismertesse az Önt az adatokkal és azok felhasználásával kapcsolatban megillető jogokat.

A meghatározott jogi fogalmak a jelen Adatvédelmi szabályzatban alább megadott meghatározások szerint értendők. Kérjük, a folytatás előtt ismerkedjen meg az alábbi kifejezésekkel és fogalommeghatározásokkal:

Fogalommeghatározások

 • Személyes adatok: Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására jellemző egy vagy több tényező alapján. A meghatározás összhangban van a személyes adatok védelmére vonatkozó irányadó jogszabályokat körvonalazó GDPR-ral.
 • Adatkezelő: Az a jogi személy, amely meghatározza, hogy milyen adatokat gyűjtenek a felhasználótól, milyen adatgyűjtési eszközöket használnak és milyen célból. Jelen esetben az Adatkezelő a xBitcoin Capex Club.
 • Adatfeldolgozó: Az a személy, vállalat vagy egyéb szervezet, amely az Adatkezelő felkérésére kezeli a felhasználó adatait. Egy Adatkezelő egyidejűleg több Adatfeldolgozóval is együttműködhet.
 • A személyes adatok feldolgozása: Minden lehetséges művelet, amely a felhasználó személyes adatait használja. Ezek közé tartozik az adatok gyűjtése, tárolása, módosítása, mozgatása, megosztása, törlése stb.
 • GDPR: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
 • Az Ön személyes adatainak gyűjtése

  Az általunk nyújtott szolgáltatások működésének és magas színvonalának biztosítása érdekében szükség van bizonyos személyes adatok gyűjtésére Öntől. Az XBTC Capex által a felhasználóktól történő adatgyűjtés fő módszerei a következők:

 • Az ügyfél önkéntes adatszolgáltatást nyújt weboldalunk használata során:
 • A felhasználók az XBTC Capex Club használata során rutinszerűen és beleegyezésükkel adják meg bizonyos adataikat. Ezt például akkor teheti meg, amikor kitölti a regisztrációs vagy kapcsolatfelvételi űrlapot, ahol meg kell adnia nevét és elérhetőségi adatait. Ha önkéntesen adja meg adatait a regisztrációs űrlapunkon, akkor ez tényleges, érvényes és tájékoztatáson alapuló, szabadon adott jogi hozzájárulásnak minősül.

 • Az ügyfél megosztja néhány adatát az xBitcoin Capex Club-mal való kommunikáció során:
 • Amikor kapcsolatba lép velünk, vagy igényli szolgáltatásainkat, előfordulhat, hogy véletlenül megad néhány személyes adatot a kommunikáció során. Továbbá meg kell osztania elérhetőségi adatait is, hogy válaszolhassunk az üzenetére. Felhívjuk figyelmét, hogy minden olyan adatot, amely nem tartozik a szolgáltatások körébe, vagy nem szükséges az xBitcoin Club weboldal működéséhez, vagy nem releváns a működésünk szempontjából, semmilyen módon nem kezelünk.

 • A weboldal normál használata során elérhetővé váló további adatok:
 • Ezenkívül az Xbtc Club a weboldalunk részét képező cookie-k és hasonló eszközök használatával demográfiai vagy viselkedési adatokat is gyűjthet az ügyfelekről. Az összegyűjtött adatokat együttesen használjuk fel a csoport azonosításának egyik formájaként.

  Személyes adatok feldolgozása

  xBitcoin Capex Club csak annyiban gyűjt személyes adatokat, amennyiben az szükséges a weboldalunk működéséhez, ahhoz, hogy képesek legyünk az Ön számára az általunk hirdetett szolgáltatásokat nyújtani, valamint ahhoz, hogy elemezzük a XBTC Capex azon területeit, amelyeket tovább lehetne fejleszteni. A Xbitcoin Capex App kapcsán végzett minden adatgyűjtés és -feldolgozás összhangban van az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel, és nem sérti a felhasználó jogait.

  Az xBitcoin Club a következő jogalapokon gyűjti és dolgozza fel a felhasználói adatokat:

 • Szerződéses: A személyes adatok egy részét azért kell összegyűjtenünk, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek, mint például egy fiók létrehozása.
 • Jogi megfelelés: A GDPR és más, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírják az XBTC Capex számára a felhasználói adatok gyűjtését.
 • Legitimált érdek: Bizonyos esetekben az XBTC Capex Club-nak olyan méltányolható oka lehet az Ön személyes adatainak gyűjtésére, amely felülmúlja az Ön személyiségi jogait. Ilyen esetekben azonban az xBitcoin Club-nek tudnia kell bizonyítani ezt a jogos érdekét. Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik.
 • Együttműködésen alapuló gyűjtés: Lehet, hogy más okokból is gyűjthetünk személyes adatokat, de csak akkor, ha Ön kifejezetten beleegyezését adja az adott típusú adatok gyűjtéséhez.
 • Hangsúlyoznunk kell, hogy az Xbtc Club nem közvetlen adatfeldolgozó, és nem tárolja az adatokat a szerverein. Amikor egy ügyfél számlát hoz létre az xBitcoin Capex Club-nál, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatokat a kijelölt adatfeldolgozónak továbbítsa. Más szóval, XBTC Capex megosztja az Ön adatait az Ön számára automatikusan kijelölt brókerrel, aki azután az Ön adatainak feldolgozásáért felelős.

  Ha kérdései és aggályai vannak, vagy ha élni kíván az adatokkal kapcsolatos bármelyik jogával, kérjük, forduljon közvetlenül a brókeréhez az általa biztosított megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül.

  Miért gyűjtünk és dolgozunk fel személyes adatokat

  Mint korábban említettük, az xBitcoin Club csak a szolgáltatásaink teljesítéséhez szükséges minimális adatokat gyűjti és kezeli.

  Az alábbiakban felsoroljuk az Ön személyes adatainak gyűjtéséhez szükséges feltételeket:

 • Fiók létrehozása: Az Ön személyes adatai nélkül lehetetlen lenne Xbitcoin Capex App-fiókot nyitni Önnek. Ezért kérjük az Ön tájékozott és kifejezett beleegyezését, amikor a regisztrációs űrlapon kitölti adatait.
 • Hogy kommunikálhassunk Önnel: Azzal, hogy az űrlapon keresztül felveszi velünk a kapcsolatot, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a fent említett célokra használjuk az adatait. Ha a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül e-mailt vagy üzenetet küld nekünk, meg kell adnia néhány személyes adatot, például a nevét és az e-mail címét. Ezek nélkül nem lenne lehetséges, hogy válaszoljunk az Ön kérésére.
 • Hogy értesítsük Önt korlátozott ajánlatokról: Az Ön beleegyezésével az XBTC Capex időnként értesítheti Önt egy korlátozott promócióról vagy különleges ajánlatról, amely érdekelheti Önt. Ehhez az Ön adatait fel kell dolgoznunk.
 • Hogy jobbá tegyük weboldalunkat: Az Xbtc Club-nek jogos érdeke, hogy weboldalát optimalizálva tartsa és hasznosnak tartsa ügyfelei számára. Ezért az Ön személyes adatainak egy részét feldolgozhatjuk annak érdekében, hogy azonosítsuk a fejlesztendő területeket, vagy megtervezzük weboldalunk frissítéseit.
 • Személyes adatok és sütik

  A sütik olyan kis fájlok, amelyeket az XBTC Capex Club-hoz hozzáférő minden egyes felhasználó és eszköz azonosítására használnak. Ezek bizonyos felhasználói adatokat gyűjtenek, hogy segítsenek megérteni, hogyan működik a weboldalunk tartalma, és hogy szükség van-e fejlesztésekre, hogy a jövőben jobb szolgáltatást nyújthassunk ügyfeleinknek.

  Az XBTC Capex három fő sütitípust használ a felhasználókról való információgyűjtéshez.

  Alapvető sütik

  Ezek a funkcionális sütik teszik elérhetővé weboldalunk egyes funkcióit. Ezek nélkül az Ön xBitcoin Club-gyel kapcsolatos élményei erősen korlátozottak lesznek, és egyes szolgáltatások egyáltalán nem fognak működni az Ön eszközén.

  Google Analytics sütik

  Az Xbtc Club megállapodást kötött a Google-lal is, amely lehetővé teszi számunkra a Google Analytics használatát, hogy jobban megértsük a felhasználók és a weboldalunk közötti interakciókat. Az ilyen típusú cookie-k segítségével láthatjuk, hogyan teljesít a tartalmunk, webhelyünk mely részeit kell esetleg tovább optimalizálni, és hogyan tehetjük még jobbá az Xbitcoin Capex App élményt ügyfeleink számára.

  Harmadik féltől származó sütik

  Az egyetlen harmadik fél, akinek a cookie-jai alkalmanként a mi tartalmunkban található linkek által kerülnek terjesztésre, az a bróker, akit véletlenszerűen kijelöltek Önnek.

  Személyes adatok tárolása

  Csak a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges minimális személyes adatokat gyűjtjük. A felhasználókról gyűjtött adatokat nem tároljuk a szervereinken.

  Amikor az xBitcoin Club-nél fiókot hoz létre, Önt egy harmadik fél közvetítőhöz irányítjuk, akinek az Ön hozzájárulásával elküldjük az Ön adatait. Ez a bróker felelős az Ön adatainak tárolásáért, feldolgozásáért, visszakereséséért, védelméért vagy törléséért.

  Azok a brókerek, amelyekkel az xBitcoin Club partneri kapcsolatban áll, tiszteletben tartják a GDPR-t és a működési régiójukra vonatkozó egyéb adatvédelmi jogszabályokat.

  A fentiek ellenére javasoljuk, hogy a bróker saját Adatvédelmi irányelvek oldalán tájékozódjon az adatai feldolgozásának konkrét adatvédelmi feltételeiről.

  Az Ön adatainak védelme

  Fejlesztőcsapatunk szakértelme és sokéves szakmai tapasztalata a legmagasabb szintű biztonságot garantálja az ügyfelek adatainak védelme érdekében. Fejlesztőcsapatunk minden szükséges intézkedést megtett annak érdekében, hogy a felhasználók adatainak biztonságát biztosítsa weboldalunk használata során. Mindentől függetlenül kijelentjük, hogy az Ön adatait nem osztjuk meg illetéktelenekkel. Amennyiben jogilag kötelesek vagyunk az Ön adatait harmadik féllel megosztani, erről minden esetben előzetesen értesítjük Önt, és kérjük az Ön tájékozott és kifejezett hozzájárulását.

  Az XBTC Capex munkatársai szigorú titoktartási szabályokat követnek, és szerződéses kötelezettséget vállalnak az Ön adatainak bizalmas kezelésére. Az Ön adatai csak a szolgáltatásaink karbantartásáért, valamint a weboldalunk és szolgáltatásaink működéséért felelős XBTC Capex Club minimális számú munkatársunk számára hozhatók nyilvánosságra.

  Ritka esetekben, egy kormányzati szerv vagy harmadik fél szervezet kérésére, amely a hatályos jogszabályokon alapuló jogosultsággal rendelkezik, az Ön adatait kiadhatjuk, hogy eleget tegyünk a törvényes hatóságoknak. Például, ha Önt büntetőeljárás alá vonják, és az illetékes hatóságok hivatalosan kérnek információkat a weboldalunkkal való interakciójáról.

  Minden harmadik féltől kapott kérést alaposan kivizsgálunk annak megállapítása érdekében, hogy a kérés címzettje joggal számíthat-e arra, hogy megkapja a kért információt, és hogy a címzettnek van-e jogalapja arra, hogy megkapja azt. Teljes körű vizsgálatot végzünk annak megállapítására, hogy a kérés és a feladója hiteles-e, és hogy az felülírja-e a felhasználóink magánélethez való jogát.

  Személyes adatok megosztása

  Az ügyfél kifejezett hozzájárulása nélkül nem osztjuk meg felhasználóink adatait harmadik féllel.

  Felhasználóinknak tisztában kell lenniük azzal, hogy adataikat az Adatfeldolgozó fogja feldolgozni, amelynek adatvédelmi feltételei a kijelölt platformon kerülnek meghatározásra. Az XBTC Capex Club weboldal és platform használatában több adatfeldolgozó is részt vehet. Például az általunk a Xbtc Club webhely működtetéséhez használt webtárhely-szolgáltató cégnek lehet bizonyos hozzáférése az Ön adataihoz, ahogyan azt a törvény előírja, valamint az a bróker, akit a regisztráció során megbízunk Önnel.

  Ha a felhasználók személyes adatainak megosztására sor kerül, az az összes vonatkozó adatvédelmi törvénynek megfelelően történik.

  Adatokkal kapcsolatos felhasználói jogok

  A GDPR és más adatvédelmi jogszabályok számos olyan alapvető jogot határoztak meg, amelyekkel minden felhasználó rendelkezik az adataival kapcsolatban. Ezek a következők:

 • Az érintettek hozzáférési joga: bármely ügyfél kérheti az Adatkezelőtől, hogy hozzáférést kapjon a róla vagy róla gyűjtött személyes adatokhoz.
 • A helyesbítéshez való jog: bármely ügyfél kérheti az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól, hogy módosítsa egyes személyes adatait olyan esetekben, amikor úgy érzi, hogy azokat helytelenül rögzítették.
 • A korlátozáshoz való jog: a felhasználók kérhetik azt is, hogy az Adatkezelő bizonyos esetekben, például egy jogvita során, ideiglenesen korlátozza a személyes adataikhoz való hozzáférést és azok feldolgozását.
 • Az továbbításhoz való jog: a felhasználóknak a GDPR értelmében joguk van arra is, hogy kérjék az Adatkezelőtől adataik egy részének vagy egészének harmadik fél részére történő továbbítását.
 • A törléshez való jog: az ügyfélnek joga van kérni, hogy az Adatkezelő törölje az általa gyűjtött személyes adatok egy részét vagy egészét. Ebben az esetben az Adatkezelőnek értesítenie kell minden más harmadik felet, aki hozzáférhet vagy nyilvántartást vezethet ezekről az adatokról, hogy azokat a felhasználó kérésének megfelelően törölni kell.
 • A panasz benyújtásának joga: ha úgy érzi, hogy személyes adatainak gyűjtése, feldolgozása, tárolása vagy bármely más módon történő kezelése sérti az Ön országában hatályos adatvédelmi törvényeket, joga van hivatalos panaszt benyújtani az illetékes hatóságoknál.
 • A felhasználóknak joguk van továbbá:

 • megtagadhatják vagy visszavonhatják az adatgyűjtéshez adott hozzájárulásukat;
 • Tiltakozhatnak az xBitcoin Club jogos érdekből történő személyesadat-gyűjtése ellen, ha bizonyítani tudják, hogy a magánélethez való joguk jogilag kielégítő mértékben felülmúlja a vállalat által az adatgyűjtésre javasolt indokokat.
 • Az Ön országától és régiójától függően más, az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályok is alkalmazandók lehetnek. Ha bármilyen kérdése, észrevétele vagy aggálya van az adatvédelemmel és személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, szívesen vesszük, ha kapcsolatba lép velünk. Kérését a lehető leghamarabb, de legkésőbb a beérkezésétől számított egy naptári hónapon belül megvizsgáljuk.

  Tartalomváltozás

  Az xBitcoin Club weboldalon található minden tartalom a lehetséges változtatások és átdolgozások függvénye. A jelen Adatvédelmi szabályzatot az ügyfél előzetes értesítése nélkül is módosíthatjuk. A módosítások azonnal hatályba lépnek, amint azok élesítésre kerülnek a Xbtc Club oldalon. Ön felelős azért, hogy megismerje valamennyi megállapodásunk legfrissebb változatát, még akkor is, ha nem kap értesítést a változásokról. Az xBitcoin Capex Club további használata az összes szabályzatunkhoz való hozzájárulását jelenti.

  Ha bármilyen kérdése van az Adatvédelmi irányelvekkel vagy az xBitcoin Club bármely más tartalmával kapcsolatban, kérjük, használja a Kapcsolat oldalunkat, hogy megtudja, hogyan érhet el minket.