Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności omawia metody stosowane przez xBitcoin Club w celu gromadzenia i przetwarzania danych udostępnianych przez naszych klientów podczas korzystania z naszej strony internetowej. Xbtc Club respektuje wszystkie obowiązujące przepisy prawne i gromadzi oraz przetwarza jedynie minimum danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszej strony internetowej, w czym mamy uzasadniony interes, określony przez konieczność utrzymania płynności pracy świadczonych usług.

Preambuła

Cel polityki prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest dostarczenie dokładnych informacji na temat praktyk, które wdrożyliśmy w odniesieniu do gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i ochrony Państwa danych osobowych, a także wyjaśnienie praw, jakie przysługują Państwu w związku z tymi informacjami i ich wykorzystaniem.

Zdefiniowane pojęcia prawne należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej w niniejszej Polityce Prywatności. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi terminami i definicjami przed przystąpieniem do realizacji:

Definicje

 • Dane Osobowe: Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej. Definicja ta jest zgodna z GDPR nakreślającym przepisy wykonawcze regulujące ochronę danych osobowych.
 • Administrator Danych: Osoba prawna określająca, jakie dane będą zbierane od użytkownika, jakie środki zbierania danych będą stosowane i w jakim celu. W niniejszej sprawie Administratorem Danych jest xBitcoin Capex Club.
 • Przetwarzający Dane: Osoba, firma lub inny podmiot, który obsługuje dane użytkownika na zlecenie Administratora Danych. Jeden Administrator Danych może współpracować z wieloma Przetwórcami Danych w tym samym czasie.
 • Przetwarzanie danych osobowych: Wszystkie możliwe operacje, które wykorzystują dane osobowe użytkownika. Należą do nich zbieranie, przechowywanie, zmiana, przenoszenie, udostępnianie, usuwanie danych i inne.
 • GDPR: Regulację (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Gromadzenie danych osobowych

  Aby zapewnić funkcjonowanie i wysoką jakość świadczonych przez nas usług, wymagane jest zbieranie od Państwa niektórych danych osobowych. Główne metody wykorzystywane przez XBTC Capex do zbierania danych od użytkowników to:

 • Klient dobrowolnie przekazał niektóre swoje dane podczas korzystania z naszej strony internetowej:.
 • Użytkownicy rutynowo i dobrowolnie podają niektóre swoje dane podczas korzystania z XBTC Capex Club. Na przykład może to zrobić podczas wypełniania formularza rejestracyjnego lub kontaktowego, gdzie należy podać swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Dobrowolne podanie swoich danych w naszym formularzu rejestracyjnym zostanie uznane za skuteczną, ważną i świadomą zgodę prawną, udzieloną dobrowolnie.

 • Klient udostępnia niektóre swoje dane podczas komunikacji z xBitcoin Capex Club:.
 • Kiedy kontaktujesz się z nami lub prosisz o nasze usługi, możesz nieumyślnie podać pewne dane osobowe w trakcie komunikacji. Ponadto muszą Państwo udostępnić swoje dane kontaktowe, abyśmy mogli odpowiedzieć na Państwa wiadomość. Należy pamiętać, że wszelkie dane, które nie wchodzą w zakres usług lub nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej xBitcoin Club lub mogą być nieistotne dla naszej działalności, nie będą w żaden sposób przetwarzane.

 • Dodatkowe dane, które stają się dostępne poprzez normalne korzystanie z witryny:
 • Ponadto Xbtc Club może również zbierać pewne dane demograficzne lub behawioralne o klientach poprzez wykorzystanie plików cookie i podobnych narzędzi, które są częścią naszej strony internetowej. Zebrane dane będą wykorzystywane zbiorczo jako forma identyfikacji grupowej.

  Przetwarzanie danych osobowych

  xBitcoin Capex Club gromadzi dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej, naszej zdolności do świadczenia reklamowanych przez nas usług na rzecz użytkownika oraz do analizy obszarów XBTC Capex, które mogłyby zostać jeszcze ulepszone. Wszelkie gromadzenie i przetwarzanie danych mające miejsce w związku z Xbitcoin Capex App jest skoordynowane z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i nie narusza praw użytkownika.

  xBitcoin Club gromadzi i przetwarza dane użytkowników na następujących podstawach prawnych:

 • Kontraktowe: Musimy zbierać niektóre Twoje dane osobowe, aby świadczyć Ci pewne usługi, jak na przykład założenie konta.
 • Zgodność z prawem: GDPR i inne przepisy dotyczące prywatności wymagają od XBTC Capex gromadzenia danych użytkowników.
 • Uprawniony interes: W niektórych przypadkach XBTC Capex Club może mieć uzasadniony powód do gromadzenia Państwa danych osobowych, który przeważa nad Państwa prawem do prywatności. Jednak w takich przypadkach xBitcoin Club musi być w stanie udowodnić ten uzasadniony interes. Przetwarzanie jest konieczne dla celów uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nad takimi interesami przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.
 • Zbieranie za zgodą: Możemy również zbierać niektóre dane osobowe z innych powodów, ale tylko pod warunkiem, że wyrazisz wyraźną zgodę na zbieranie określonego rodzaju danych.
 • Musimy podkreślić, że Xbtc Club nie jest bezpośrednim Przetwarzającym dane i nie przechowuje danych na swoich serwerach. Kiedy klient zakłada konto w xBitcoin Capex Club, wyrażana jest wyraźna zgoda na dostarczenie danych do wskazanego Przetwarzającego dane. Innymi słowy, XBTC Capex udostępnia Państwa dane automatycznie przypisanemu Państwu brokerowi, który następnie odpowiada za przetwarzanie Państwa danych.

  W przypadku pytań i wątpliwości lub chęci skorzystania z któregokolwiek z praw związanych z danymi, należy skontaktować się bezpośrednio ze swoim brokerem poprzez odpowiednie kanały komunikacji, które zostały przez niego udostępnione.

  Dlaczego zbieramy i przetwarzamy dane osobowe

  Jak już wcześniej wspomniano, xBitcoin Club gromadzi i przetwarza jedynie minimalne dane niezbędne do realizacji naszych usług.

  Poniżej wymienione są konieczne do zebrania dane osobowe:

 • Aby założyć konto: Otwarcie konta Xbitcoin Capex App dla Ciebie byłoby niemożliwe bez podania Twoich danych osobowych. Dlatego prosimy o świadomą i wyraźną zgodę, gdy wypełniają Państwo swoje dane w formularzu rejestracyjnym.
 • W celu komunikacji z Tobą: Decydując się na kontakt z nami za pośrednictwem formularza, wyraźnie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie przez nas Państwa danych do wyżej wymienionych celów. Jeśli wyślesz nam e-mail lub wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziesz musiał podać pewne dane osobowe, takie jak na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail. Bez nich nie byłoby możliwe udzielenie przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 • Aby powiadomić Państwa o ograniczonych ofertach: Za Państwa zgodą XBTC Capex może czasami chcieć powiadomić Państwa o ograniczonej promocji lub ofercie specjalnej, którą mogą być Państwo zainteresowani. W tym celu będziemy musieli przetwarzać Państwa dane.
 • Aby nasza strona internetowa była lepsza: Xbtc Club ma uzasadniony interes w utrzymaniu optymalizacji swojej strony internetowej i jej użyteczności dla swoich klientów. Z tego powodu możemy przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy lub planowania aktualizacji naszej strony internetowej.
 • Dane osobowe i pliki cookies

  Cookies to małe pliki używane do identyfikacji każdego użytkownika i urządzenia uzyskującego dostęp do XBTC Capex Club. Zbierają one pewne dane o użytkownikach, aby pomóc nam zrozumieć, jak działa zawartość naszej strony internetowej i czy konieczne są jakieś ulepszenia, abyśmy mogli w przyszłości świadczyć lepsze usługi dla naszych klientów.

  XBTC Capex wykorzystuje trzy główne rodzaje plików cookie do gromadzenia informacji o swoich użytkownikach.

  Niezbędne ciasteczka

  Te funkcjonalne pliki cookie udostępniają niektóre funkcje naszej strony internetowej. Bez nich Państwa doświadczenia z xBitcoin Club będą mocno ograniczone, a niektóre usługi w ogóle nie będą działać na Państwa urządzeniu.

  Pliki cookie Google Analytics

  Xbtc Club ma również umowę z Google, dzięki której możemy korzystać z Google Analytics, aby lepiej zrozumieć interakcje użytkowników z naszą stroną internetową. Za pomocą tego rodzaju plików cookie jesteśmy w stanie sprawdzić, jak zachowują się nasze treści, jakie części naszej strony wymagają dalszej optymalizacji i w jaki sposób możemy sprawić, że doświadczenia Xbitcoin Capex App będą jeszcze lepsze dla naszych klientów.

  Pliki cookie stron trzecich

  Jedyną stroną trzecią, której pliki cookie będą od czasu do czasu dystrybuowane przez link w ramach naszych treści, będą brokerzy, do których jesteś losowo wyznaczony.

  Przechowywanie danych osobowych

  Zbieramy tylko minimalne dane osobowe niezbędne do świadczenia naszych usług. Żadne z gromadzonych przez nas danych o użytkownikach nie są przechowywane na naszych serwerach.

  Kiedy zakładają Państwo konto w xBitcoin Club, zostają Państwo skierowani do pośrednika będącego osobą trzecią, któremu za Państwa zgodą przesyłamy Państwa dane. Broker ten jest odpowiedzialny za przechowywanie, przetwarzanie, odzyskiwanie, ochronę lub usuwanie Państwa danych.

  Brokerzy, z którymi xBitcoin Club ma partnerstwo partnerskie, przestrzegają GDPR i innych przepisów dotyczących prywatności, właściwych dla ich regionów działania.

  Pomimo powyższego, zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z konkretnymi warunkami prywatności, na jakich przetwarzane są dane użytkownika, na stronie polityki prywatności danego brokera.

  Zabezpieczanie danych

  Wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe naszego zespołu programistów zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa w celu ochrony danych klientów. Nasz zespół programistów podjął wszelkie działania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa danych naszych użytkowników podczas korzystania z naszej strony. Niezależnie od wszystkiego, deklarujemy, że Twoje dane nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym. Jeżeli będziemy prawnie zobowiązani do udostępnienia Państwa danych osobom trzecim, zawsze poinformujemy Państwa o tym z wyprzedzeniem i poprosimy o świadomą i wyraźną zgodę.

  Pracownicy XBTC Capex przestrzegają ścisłych zasad poufności i są zobowiązani umową do zachowania Państwa danych w tajemnicy. Państwa dane mogą być narażone tylko dla minimalnej liczby osób z XBTC Capex Club odpowiedzialnych za utrzymanie naszych usług oraz za funkcjonowanie naszej strony i usług.

  W rzadkich okolicznościach, na wniosek organu rządowego lub organizacji trzeciej, która ma uzasadnione prawo, w oparciu o obowiązujące przepisy, możemy ujawnić Twoje dane, aby spełnić wymagania organów prawnych. Na przykład, jeśli jesteś zaangażowany w dochodzenie karne i odpowiednie władze oficjalnie zażądają informacji na temat Twojej interakcji z naszą stroną internetową.

  Każde żądanie otrzymane od strony trzeciej zostanie dokładnie zbadane w celu ustalenia, czy adresat żądania ma uzasadnione oczekiwanie otrzymania żądanych informacji i czy adresat ma podstawy prawne do ich otrzymania. Przeprowadzone zostanie pełne dochodzenie w celu ustalenia autentyczności żądania i jego nadawcy oraz czy przeważa ono nad prawem naszego użytkownika do prywatności.

  Udostępnianie danych osobowych

  Nie udostępniamy żadnych danych naszych użytkowników osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta.

  Nasi użytkownicy muszą być świadomi, że ich dane będą przetwarzane przez Przetwórcę Danych, którego warunki prywatności zostaną dodatkowo określone na wskazanej przez niego platformie. W korzystanie ze strony internetowej i platformy XBTC Capex Club może być zaangażowanych wielu Przetwórców Danych. Na przykład firma hostingowa, której używamy do prowadzenia strony Xbtc Club, może mieć pewien dostęp do Państwa danych, zgodnie z wymogami prawa, podobnie jak pośrednik, któremu przydzielamy Państwa przy rejestracji.

  Jeśli dochodzi do udostępniania danych osobowych użytkowników, odbywa się to zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności.

  Prawa użytkownika związane z danymi

  GDPR i inne przepisy dotyczące prywatności określiły szereg podstawowych praw, które przysługują wszystkim użytkownikom w odniesieniu do ich danych. Są one następujące:

 • Prawo do dostępu podmiotowego: każdy klient może zażądać od Administratora Danych przyznania mu dostępu do danych osobowych zebranych od lub o nim.
 • Prawo do poprawy: każdy klient może poprosić Administratora Danych lub Przetwarzającego o zmianę niektórych swoich danych osobowych w przypadkach, gdy uważa, że zostały one zapisane nieprawidłowo.
 • Prawo do ograniczenia: użytkownicy mogą również zażądać, aby Administrator Danych tymczasowo ograniczył dostęp do niektórych ich danych osobowych i ich przetwarzanie w niektórych przypadkach, na przykład podczas sporu.
 • Prawo do przekazania: użytkownicy mają również prawo poprosić Administratora Danych o przekazanie niektórych lub wszystkich swoich danych stronie trzeciej na mocy GDPR.
 • Prawo do usunięcia: klient ma również prawo zażądać, aby Administrator Danych usunął niektóre lub wszystkie jego zgromadzone dane osobowe. W tym przypadku Administrator Danych musi powiadomić wszelkie inne strony trzecie, które mogą mieć dostęp lub zapisy tych danych, że należy je usunąć zgodnie z żądaniem użytkownika.
 • Prawo do złożenia skargi: jeśli uważasz, że gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie lub jakiekolwiek inne postępowanie z Twoimi danymi osobowymi narusza przepisy dotyczące prywatności w Twoim kraju, masz prawo do złożenia formalnej skargi do odpowiedzialnych organów.
 • Ponadto, użytkownicy mają prawo do:.

 • Odmówić lub wycofać swoją zgodę na gromadzenie danych;
 • Zakwestionować gromadzenie przez xBitcoin Club danych osobowych z uwagi na uzasadniony interes, jeżeli są w stanie udowodnić, że ich prawo do prywatności przeważa nad proponowanymi przez spółkę podstawami gromadzenia danych w stopniu zadowalającym z prawnego punktu widzenia.
 • W zależności od kraju i regionu mogą obowiązywać inne przepisy dotyczące prywatności. Zachęcamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących prywatności i przetwarzania danych osobowych. Zajmiemy się Twoją prośbą w najwcześniejszym możliwym terminie, ale nie później niż w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego od jej otrzymania.

  Zmiana treści

  Wszystkie treści na stronie xBitcoin Club podlegają ewentualnym zmianom i korektom. Możemy zmienić niniejszą Politykę Prywatności bez uprzedniego powiadomienia klienta. Zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich wprowadzeniu na Xbtc Club. Są Państwo odpowiedzialni za zapoznanie się z najnowszą wersją wszystkich naszych umów, nawet jeśli nie zostali Państwo powiadomieni o zmianach. Dalsze korzystanie z xBitcoin Capex Club oznacza zgodę na wszystkie nasze zasady.

  W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub innych treści na stronie xBitcoin Club, prosimy o skorzystanie ze strony Kontakt, aby sprawdzić, jak można się z nami skontaktować.