Villkor och bestämmelser

I detta avtal beskrivs villkoren för xBitcoin Club, som äger och driver denna webbplats. Dessa villkor gäller för hela denna webbplats och eventuella undersidor som också drivs av Xbtc Club. Alla besökare på webbplatsen måste följa dessa villkor utan undantag.

Inledning

Samtycke

Vänligen sluta använda vår webbplats om du inte samtycker till någon del av detta avtal. Din fortsatta användning av vår webbplats kommer att tolkas som ett samtycke till dessa villkor. Den fortsatta användningen av webbplatsen uttrycker ditt uttryckliga samtycke till nedanstående och ovan nämnda innehåll, och om du fortsätter att använda webbplatsen ska du vara medveten om att alla de villkor som härmed presenteras är tillämpliga på kunderna vid alla tillfällen medan användningen av webbplatsen fortsätter.

Villkor

I det här dokumentet kan vi hänvisa till xBitcoin Club även med pronomen som vi, oss, vår och så vidare. Dessutom kan vi också använda pronomen i andra person som du, din, dina, ditt osv. för att hänvisa till webbplatsens besökare, tillsammans med relaterade termer som användare, kunder, klienter osv.

Laglig ålder

Vi kräver att du är myndig (18, 21 eller annan ålder, beroende på lagstiftningen i ditt land) för att använda Xbtc Club. Våra tjänster är inte lämpliga för minderåriga. Använd inte vår webbplats och våra tjänster om du är under den lagliga åldersgränsen.

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 8 november 2022.

Ansvarsfriskrivning för risker

Xbitcoin Capex App Syfte och tjänster

Vi vill uppmärksamma våra kunder på att XBTC Capex Club inte är en finansiell eller kryptovalutamäklare. Vi tillhandahåller inga finansiella tjänster, utvecklar ingen handelsprogramvara och erbjuder inte heller finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. XBTC Capex:s enda syfte är att informera kunderna om förekomsten av mäklare som specialiserar sig på ett brett spektrum av kryptovalutatjänster.

Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av information som finns på xBitcoin Club inte på något sätt ska betraktas som ett råd eller ett försök att förmå kunderna att göra en investering av något slag. Alla finansiella tjänster och tjänster som är kopplade till investeringsmöjligheterna faller strikt utanför Xbtc Club.

Samarbete

xBitcoin Club är i stället ett marknadsföringsverktyg som bygger på affiliatepartnerskap. Vi samarbetar med flera mäklare från olika regioner och hänvisar potentiella kunder (handlare) till dem, vilket våra affiliatepartners kompenserar oss för. Det enda målet med webbplatsen xBitcoin Capex Club är således att matcha potentiella handlare med våra partnermäklare, vilket sker automatiskt vid registreringen.

Information om XBTC Capex:s webbplats

På XBTC Capex Club:s webbplats finns viss inledande information om kryptovalutor och handel, som endast tillhandahålls i utbildningssyfte och som inte är avsedd att ge en fullständig bakgrund till kryptovalutan och som i vilket fall som helst inte kan betraktas som investeringsrådgivning. Vidare bör innehållet som finns på xBitcoin Club-webbplatsen inte heller under några omständigheter betraktas som grunder på vilka kunden bör basera sitt beslut om att fullfölja en investeringssatsning eller, i något annat fall, betraktas som material som motiverar kundens beslutsfattande när det gäller att stöta på ett kommersiellt åtagande.

Även om vi tillhandahåller information om xBitcoin Club i god tro för att informera dig om potentiella möjligheter som kan finnas på marknaden kan vi inte garantera att innehållet på vår webbplats är relevant, fullständigt eller korrekt när du hittar det. Finansmarknaderna är snabba och ibland ändras förhållandena mycket snabbare än vad vi kan uppdatera Xbtc Club. Av denna anledning kan det hända att vår webbplats inte alltid korrekt återspeglar marknadssituationen vid tidpunkten för surfningen.

xBitcoin Capex Club är inte heller på något sätt ansvarig för eventuella handels- eller investeringsbeslut som användaren fattar.

Omfattning av tjänsterna

Våra tjänster är begränsade till marknadsföring av befintliga marknadsmöjligheter. När våra kunder har godkänt villkoren för våra tjänster fortsätter vi med att presentera dem för slumpmässigt utvalda mäklare från vårt nätverk av partner, vilket kommer att främja kundernas potentiella finansiella verksamhet. Det är kundernas val att undersöka och besluta om de vill fortsätta med respektive ansluten mäklare, som vårt automatiska system matchar dem med.

Vi uppmanar alla våra kunder att utföra due diligence genom marknadsundersökningar och förberedelser och att noggrant utvärdera den aktuella marknaden innan de genomför några investeringar. Genom att fortsätta använda vår plattform förklarar du att du har full förståelse för villkoren och förklarar och garanterar att du befriar XBTC Capex från allt ansvar.

Tänk på att finansmarknaderna är riskfyllda och att du kan förlora din investering. Spekulera inte med mer pengar än du har råd att förlora.

Geografiska begränsningar

XBTC Capex Club är tillgänglig för kunder över hela världen. Tillgången till vår webbplats innebär dock inte att våra tjänster är lagliga i ditt hemland. Vissa regioner begränsar marknadsföringen av kryptovalutabaserade CFD:er och andra spekulativa finansiella instrument. Till exempel förbjuder FCA detta i Storbritannien via PS 20/10. Liknande restriktioner finns i USA, delar av Kanada och andra länder. Gör din due diligence och bekanta dig med alla kryptovaluta-relaterade lagar i ditt land innan du fortsätter.

Ansvarsfriskrivning för affiliate

Innehållet på xBitcoin Club och våra undersidor kan från tid till annan innehålla affilierade länkar till produkter och tjänster som vi tror kan vara användbara för våra kunder. Om du fortsätter att köpa någon av de produkter som erbjuds via någon av de anslutna länkarna kommer du inte att bära några extra kostnader som xBitcoin Capex Club tar ut.

Dessutom har XBTC Capex inget ansvar för eventuella vinster eller förluster som du kan uppleva efter att ha använt någon av våra affiliatelänkar. De beslut du fattar är helt och hållet baserade på dina erfarenheter. Det finns ingen etablerad korrelation mellan kundens prestationer och eventuell betalning som XBTC Capex Club kommer att beviljas. Kundens handelsresultat är inte en variabel som visar på samarbetet vid användning av de tillhandahållna affiliatelänkarna.

Användning av webbplatsen

Tillfälliga avbrott

Trots våra ansträngningar att erbjuda en tillförlitlig tjänst kan xBitcoin Club inte försäkra eller garantera att du kommer att kunna uppleva en oavbruten användning av vår webbplats utan att fel eller andra tekniska problem uppstår.

Sådana problem är möjliga och kan uppstå när xBitcoin Capex Club underhåller webbplatsen. För att kunna tillhandahålla en felfri tjänst av hög kvalitet utför vi underhåll för att uppdatera innehållet eller strukturen på vår webbplats eller för att lösa oväntade störningar.

Funktionsstörningar

Vi kommer att försöka meddela kunderna om planerat underhåll i förväg. För att säkerställa integriteten och de högsta driftsnormerna måste vi dock utföra oförutsedda underhållsåtgärder. För att säkerställa att vi kan reagera i rätt tid på det inträffade problemet kan vi inte alltid informera våra kunder i vederbörlig ordning.

Dessa tillfälliga avbrott kan vara besvärliga, men de hjälper Xbtc Club-teamet att erbjuda dig bättre tjänster i framtiden. Observera att vi kan begränsa din tillgång till xBitcoin Club för att utföra underhåll utan föregående meddelande.

xBitcoin Club förbehåller sig också rätten att ändra delar av denna webbplats och dess undersidor, inklusive dessa villkor, utan att meddela dig i förväg. Alla ändringar som vi gör träder i kraft omedelbart efter att de har tagits i bruk på Xbtc Club. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera om det finns ändringar och hålla dig uppdaterad med den senaste versionen av alla våra rättsliga riktlinjer.

Länkar till tredje part

Vår webbplats kan ibland innehålla länkar till andra resurser och produkter. Vi gör detta i informationssyfte men hävdar inte att den information vi länkar till är korrekt, relevant, aktuell eller uttömmande på något sätt. xBitcoin Club gör inte anspråk på att stödja eller kontrollera dessa källor. Ta dig alltid tid att verifiera källor och undersöka den senaste informationen som finns tillgänglig vid tidpunkten för surfningen.

Xbtc Club bär inte heller något ansvar för eventuella skador som du kan drabbas av på grund av avbrott i vår webbplats service efter att du har använt vårt webbplatsinnehåll eller följt någon av våra affiliate länkar.

Immateriella rättigheter

Allt innehåll på denna webbplats, inklusive text, bilder, videor, ljud, kod och så vidare, tillhör xBitcoin Club, om inget annat anges. Det är inte tillåtet att kopiera, sprida eller försöka ändra vårt webbplatsinnehåll, vare sig i vinstsyfte eller inte.

Innan du använder någon av Xbitcoin Capex App:s immateriella rättigheter måste du kontakta oss, så att vi kan undersöka din begäran och eventuellt kontakta dig med villkor för framtida samarbete.

Du får gärna skriva ut innehållet från XBTC Capex för personligt bruk.

Uteslutande av ansvar

XBTC Capex Club är inte ansvarig för eventuella förluster eller skador som kan uppstå som en direkt eller indirekt följd av:

 • Tekniska problem på xBitcoin Club:s webbplats eller andra former av avbrott i våra tjänster;
 • Använda vår webbplats eller någon tredje parts webbplats som vi kan länka till;
 • Fel eller eventuella felaktigheter i informationen på vår webbplats eller på webbplatser från tredje part som vi kan länka till.
 • Ändringar

  Xbtc Club förbehåller sig rätten att göra ändringar i delar av eller hela webbplatsens innehåll på våra webbsidor, med eller utan föregående meddelande till användaren. Dessa ändringar kan innefatta, men är inte begränsade till att uppdatera, ändra, ersätta, radera eller på annat sätt ändra något av innehållet på vår webbplats, inklusive detta avtal om allmänna villkor.

  xBitcoin Club kan själv besluta om eventuella ändringar och de träder i kraft omedelbart när de offentliggörs på XBTC Capex. Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du ändringarna, oavsett om du känner till dem eller inte. XBTC Capex Club kan inte på något sätt hållas ansvarig för eventuella förluster som uppkommit till följd av ett beslut i detta avseende.

  Cookies

  I det här avsnittet ska vi kortfattat redogöra för användningen av cookies på XBTC Capex. Om du vill ha mer information kan du läsa vår särskilda Cookiepolicy.

  Webbplatsen xBitcoin Club använder cookies. Dessa små filer genereras av vår server och skickas till din enhet för att komma ihåg och identifiera dig i framtiden. De har ett antal användningsområden, beroende på deras typ. I den bredaste bemärkelsen hjälper cookies oss att mäta prestandan på vår webbplats, lösa tekniska problem och göra ytterligare förbättringar.

  För närvarande använder vi tre huvudtyper av cookies på Xbtc Club:s webbplats:

 • Funktionella kakor
 • De här filerna, som också kallas viktiga eller permanenta cookies, säkerställer att du kan uppleva Xbitcoin Capex App:s webbplats så som den är utformad. De möjliggör grundläggande funktioner som inloggning eller automatisk ifyllning som skulle vara otillgängliga utan dem.

 • Google Analytics-cookies
 • Dessa cookies ger vårt team ytterligare information om hur vår webbplats och vårt innehåll fungerar. De hjälper oss att lära oss mer om våra kunders vanor och preferenser så att vi kan förbättra xBitcoin Capex Club och erbjuda våra användare en ännu mer tillfredsställande upplevelse i framtiden.

 • Cookies från tredje part
 • Eftersom vi ibland länkar till webbplatser från tredje part kan du också stöta på några av deras cookies när du använder XBTC Capex Club. Se respektive webbplats cookiepolicy för att få veta mer.

  Cookies är viktiga för att vår webbplats ska fungera korrekt och för att vårt team ska kunna testa och planera förbättringar av xBitcoin Club. Du har dock rätt att inaktivera dem om du vill. Du kan antingen säga nej till vår användning av cookies i popup-fönstret som visas vid ditt första besök på Xbtc Club eller inaktivera cookies i webbläsarens inställningar. Observera att om du väljer bort cookies kommer det att påverka din upplevelse av webbplatsen negativt och kan göra vissa tjänster otillgängliga.

  Brottslig verksamhet

  Du samtycker till att använda xBitcoin Club:s webbplats i enlighet med alla tillämpliga lagar. Dessutom ber vi våra kunder att följa korrekt digital etikett och avstå från att kommunicera något fientligt eller respektlöst på vår webbplats. Du får inte heller lägga upp eller skicka länkar till farligt eller olämpligt innehåll, virus och så vidare.

  Xbtc Club förbehåller sig rätten att ta bort skadligt innehåll som användare lägger upp på våra sidor. Vi kan begränsa din tillgång till vår webbplats tillfälligt eller permanent om du inte följer dessa riktlinjer. Dessutom kan xBitcoin Capex Club även larma och samarbeta med myndigheterna om användarens brott kräver det.

  Frågor

  Alla kunder är välkomna att kontakta oss om de har frågor eller kommentarer om dessa användarvillkor eller något annat som rör xBitcoin Club och vår webbplats. Navigera till sidan Kontakta oss för att komma i kontakt med oss.