Podmienky a pravidlá

V tejto zmluve sú uvedené podmienky spoločnosti xBitcoin Club, ktorá je vlastníkom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto podmienky sa vzťahujú na celú túto stránku a všetky podstránky, ktoré tiež prevádzkuje spoločnosť Xbtc Club. Všetci návštevníci stránky musia tieto podmienky bez výnimky dodržiavať.

Preambula

Súhlas

Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou tejto zmluvy, prestaňte našu stránku používať. Vaše ďalšie používanie našej stránky sa bude považovať za súhlas s týmito podmienkami. Pokračovanie v používaní webovej lokality vyjadruje váš výslovný súhlas s nižšie uvedeným a vyššie uvedeným obsahom, a ak budete pokračovať v používaní webovej lokality, uvedomte si, že všetky tu uvedené podmienky sa vzťahujú na zákazníkov po celý čas, kým bude pokračovať používanie webovej lokality.

Podmienky

V tomto dokumente môžeme na xBitcoin Club odkazovať aj zámenami ako my, nás, náš a podobne. Okrem toho môžeme používať aj zámená v druhej osobe, ako napríklad vy, váš, vaše atď. na označenie návštevníkov stránky spolu so súvisiacimi výrazmi, ako sú používatelia, zákazníci, klienti atď.

Zákonný vek

Vyžadujeme, aby ste boli plnoletí (18, 21 alebo iný vek, v závislosti od zákonov vašej krajiny), aby ste mohli používať Xbtc Club. Naše služby nie sú vhodné pre neplnoleté osoby. Nepoužívajte naše webové stránky a služby, ak nedosahujete zákonom stanovenú vekovú hranicu.

Posledná aktualizácia: novembra 2022.

Zrieknutie sa rizika

Xbitcoin Capex App Účel a služby

Radi by sme našich zákazníkov upozornili, že XBTC Capex Club nie je finančný ani kryptomenový broker. Neposkytujeme žiadne finančné služby, nevyvíjame obchodný softvér ani neponúkame finančné či investičné poradenstvo. Jediným účelom XBTC Capex je informovať klientov o existencii maklérov, ktorí sa špecializujú na široké spektrum služieb v oblasti kryptomien.

Chceli by sme vás informovať, že poskytnutie akýchkoľvek informácií, ktoré nájdete na xBitcoin Club, by sa v žiadnom prípade nemalo považovať za radu alebo pokus predurčiť klientov k investovaniu akéhokoľvek druhu. Akékoľvek finančné služby a služby spojené s investičnými príležitosťami sú striktne mimo rozsahu pôsobnosti Xbtc Club.

Spolupráca

Namiesto toho je xBitcoin Club marketingovým nástrojom založeným na partnerstve s partnermi. Spolupracujeme s viacerými maklérmi z rôznych regiónov, aby sme k nim nasmerovali potenciálnych zákazníkov (obchodníkov), za čo nám naši affiliate partneri vyplácajú odmenu. Jediným cieľom webovej stránky xBitcoin Capex Club je teda spárovať potenciálnych obchodníkov s našimi partnerskými maklérmi, čo sa vykonáva automaticky po registrácii.

Informácie o webovej stránke XBTC Capex

Na webovej stránke XBTC Capex Club sú uvedené niektoré úvodné informácie o kryptomenách a obchodovaní s nimi, ktoré slúžia len na vzdelávacie účely a nie sú určené na poskytnutie úplného prehľadu o kryptomenách a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za investičné poradenstvo. Okrem toho obsah, ktorý sa nachádza na webovej stránke xBitcoin Club, by sa v žiadnom prípade nemal považovať za podklady, na ktorých by mal zákazník založiť svoje rozhodnutie o realizácii investičného zámeru, alebo by sa v žiadnom inom prípade nemal považovať za materiály odôvodňujúce rozhodovanie zákazníka o stretnutí s obchodným záväzkom.

Hoci informácie o xBitcoin Club poskytujeme v dobrej viere, aby sme vás informovali o potenciálnych príležitostiach, ktoré môžu existovať na trhu, nemôžeme zaručiť, že obsah na našej webovej stránke je relevantný, úplný alebo presný, keď sa s ním stretnete. Finančné trhy sa vyvíjajú rýchlo a niekedy sa podmienky menia oveľa rýchlejšie, ako môžeme aktualizovať Xbtc Club. Z tohto dôvodu nemusí naša stránka vždy presne odrážať situáciu na trhu v čase jej prezerania.

Okrem toho spoločnosť xBitcoin Capex Club nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek obchodné alebo investičné rozhodnutia používateľa.

Rozsah služieb

Rozsah nami poskytovaných služieb je obmedzený len na marketing existujúcich trhových príležitostí. Po tom, ako naši zákazníci súhlasia s podmienkami našich služieb, pristúpime k ich predstaveniu náhodne vybraným maklérom z našej partnerskej siete, ktorí budú ďalej rozvíjať potenciálne finančné aktivity zákazníkov. Je na uvážení zákazníkov, aby ďalej skúmali a rozhodli sa, či chcú pokračovať ďalej s príslušným pridruženým maklérom, ku ktorému ich náš automatický systém priradí.

Naliehavo žiadame všetkých našich zákazníkov, aby pred realizáciou akýchkoľvek investícií vykonali náležitý prieskum trhu a prípravu a starostlivo zhodnotili súčasný trh. Pokračovaním v používaní našej platformy vyhlasujete, že ste plne porozumeli podmienkam a vyhlasujete a zaručujete, že spoločnosť XBTC Capex zbavujete akejkoľvek zodpovednosti.

Majte na pamäti, že finančné trhy sú rizikové a o svoju investíciu môžete prísť. Nešpekulujte s väčším objemom peňazí, ako si môžete dovoliť stratiť.

Geografické obmedzenia

XBTC Capex Club je k dispozícii zákazníkom na celom svete. Prístup na naše stránky však neznamená, že naše služby sú legálne v krajine vášho bydliska. Niektoré regióny obmedzujú predaj CFD kontraktov na kryptomeny a iných špekulatívnych finančných nástrojov. FCA to napríklad zakazuje v Spojenom kráľovstve prostredníctvom PS 20/10. Podobné obmedzenia existujú v Spojených štátoch, v niektorých častiach Kanady a v ďalších krajinách. Predtým, ako začnete konať, vykonajte náležitú kontrolu a oboznámte sa so všetkými zákonmi súvisiacimi s kryptomenami vo vašej krajine.

Zrieknutie sa zodpovednosti partnera

Obsah xBitcoin Club a našich podstránok môže z času na čas obsahovať partnerské odkazy na produkty a služby, o ktorých sa domnievame, že by mohli byť užitočné pre našich zákazníkov. Ak pristúpite k nákupu niektorého z produktov ponúkaných prostredníctvom niektorého z pridružených odkazov, nebudete znášať žiadne dodatočné náklady účtované spoločnosťou xBitcoin Capex Club.

Okrem toho spoločnosť XBTC Capex nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zisky alebo straty, ktoré môžete utrpieť po použití niektorého z našich partnerských odkazov. Rozhodnutia, ktoré urobíte, sú založené výlučne na vašich skúsenostiach. Neexistuje žiadna stanovená korelácia medzi výkonom zákazníka a prípadnou platbou, ktorú XBTC Capex Club poskytne. Obchodná výkonnosť Zákazníka nie je veličinou, ktorá by poukazovala na spoluprácu pri používaní poskytnutých affiliate odkazov.

Používanie lokality

Príležitostné prerušenia

Napriek našej snahe ponúkať spoľahlivé služby nemôže xBitcoin Club poskytnúť žiadne záruky, že budete môcť našu stránku používať bez prerušenia a bez výskytu chýb alebo iných technických problémov.

Takéto problémy sú možné a môžu sa objaviť, keď spoločnosť xBitcoin Capex Club vykonáva údržbu webových stránok. V záujme poskytovania bezchybných a vysokokvalitných služieb vykonávame údržbu s cieľom aktualizovať obsah alebo štruktúru našich webových stránok alebo vyriešiť neočakávané poruchy.

Funkčné poruchy

O každej plánovanej údržbe sa budeme snažiť zákazníkov vopred informovať. Aby sme však zabezpečili integritu a najvyššie prevádzkové štandardy, musíme vykonávať nepredvídané postupy údržby. V záujme zabezpečenia včasnej adekvátnej reakcie na vzniknutý problém nemusíme byť vždy schopní riadne informovať našich zákazníkov.

Tieto dočasné prerušenia sú síce nepríjemné, ale pomáhajú tímu Xbtc Club ponúkať vám v budúcnosti lepšie služby. Upozorňujeme, že váš prístup k službe xBitcoin Club môžeme obmedziť z dôvodu vykonávania údržby bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť xBitcoin Club si tiež vyhradzuje právo meniť akékoľvek časti tejto webovej stránky a jej podstránok vrátane týchto zmluvných podmienok bez toho, aby vás o tom vopred informovala. Všetky zmeny, ktoré vykonáme, nadobúdajú účinnosť okamžite po ich uvedení do prevádzky na Xbtc Club. Je vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať, či nedošlo k zmenám, a sledovať najnovšiu verziu všetkých našich právnych predpisov.

Odkazy tretích strán

Obsah našich webových stránok môže niekedy obsahovať odkazy na iné zdroje a produkty. Robíme to na informačné účely, ale netvrdíme, že informácie, na ktoré odkazujeme, sú presné, relevantné, aktuálne alebo vyčerpávajúce. Spoločnosť xBitcoin Club si nenárokuje na podporu alebo overenie týchto zdrojov. Vždy si nájdite čas na overenie zdrojov a preskúmajte najnovšie informácie, ktoré sú k dispozícii v čase prehliadania.

Okrem toho spoločnosť Xbtc Club nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku prerušenia prevádzky našich stránok po použití obsahu našich webových stránok alebo po použití niektorého z našich partnerských odkazov.

Duševné vlastníctvo

Všetok obsah webových stránok na tejto stránke, vrátane textu, obrázkov, videí, zvuku, kódu atď., patrí spoločnosti xBitcoin Club, pokiaľ nie je uvedené inak. Nie je dovolené kopírovať, šíriť alebo sa pokúšať upravovať obsah našej webovej stránky, či už za účelom zisku alebo nie.

Pred použitím akéhokoľvek duševného vlastníctva Xbitcoin Capex App nás musíte kontaktovať, aby sme mohli vašu žiadosť preskúmať a prípadne vás kontaktovať s podmienkami budúcej spolupráce.

Obsah z XBTC Capex si môžete vytlačiť na vlastné použitie.

Vylúčenie zodpovednosti

XBTC Capex Club nezodpovedá za žiadne potenciálne straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť ako priamy alebo nepriamy dôsledok:

 • Technické problémy na webovej stránke xBitcoin Club alebo iné formy prerušenia našich služieb;
 • Používanie našej webovej stránky alebo akejkoľvek webovej stránky tretej strany, na ktorú môžeme odkazovať;
 • Chyby alebo možné nepresnosti v informáciách uvedených na našej webovej lokalite alebo na webových lokalitách tretích strán, na ktoré môžeme odkazovať.
 • Zmeny a doplnenia

  Spoločnosť Xbtc Club si vyhradzuje právo vykonať zmeny časti alebo celého obsahu webovej stránky na našich webových stránkach, a to s predchádzajúcim upozornením alebo bez neho. Tieto zmeny môžu okrem iného zahŕňať aktualizáciu, zmenu, nahradenie, vymazanie alebo inú zmenu akéhokoľvek obsahu našich webových stránok vrátane tejto zmluvy o podmienkach používania.

  Všetky zmeny sú plne v kompetencii xBitcoin Club a nadobúdajú účinnosť okamžite po ich uverejnení na XBTC Capex. Ak budete naďalej používať našu webovú stránku, súhlasíte s vykonanými zmenami bez ohľadu na to, či ste si ich boli vedomí. XBTC Capex Club nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, ktoré utrpí v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia v tejto súvislosti.

  Cookies

  V tejto časti sa budeme stručne zaoberať používaním súborov cookie na stránke XBTC Capex. Ak chcete získať podrobnejšie informácie, pozrite si naše osobitné zásady používania súborov cookie.

  Webová stránka xBitcoin Club používa súbory cookie. Tieto malé súbory sú generované naším serverom a odosielané do vášho zariadenia, aby si vás v budúcnosti zapamätali a identifikovali. V závislosti od ich typu majú viacero použití. V najširšom zmysle nám súbory cookie pomáhajú merať výkonnosť našej webovej stránky, riešiť technické problémy a vykonávať ďalšie zlepšenia.

  V súčasnosti na webovej lokalite Xbtc Club používame tri hlavné typy súborov cookie:

 • Funkčné súbory cookie
 • Tieto súbory, známe aj ako základné alebo trvalé súbory cookie, zabezpečujú, aby ste mohli využívať webové stránky Xbitcoin Capex App tak, ako boli navrhnuté. Umožňujú základné funkcie, ako je prihlasovanie alebo automatické vypĺňanie, ktoré by bez nich neboli dostupné.

 • Súbory cookie služby Google Analytics
 • Tieto súbory cookie poskytujú nášmu tímu ďalšie informácie o výkone našej webovej lokality a obsahu. Pomáhajú nám dozvedieť sa viac o zvykoch a preferenciách našich klientov, aby sme mohli v budúcnosti zlepšiť xBitcoin Capex Club a ponúknuť našim používateľom ešte uspokojivejší zážitok.

 • Súbory cookie tretích strán
 • Keďže niekedy odkazujeme na webové stránky tretích strán, môžete sa počas používania XBTC Capex Club stretnúť aj s niektorými ich súbormi cookie. Viac informácií nájdete v Zásadách používania súborov cookie príslušnej webovej stránky.

  Súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky a pre schopnosť nášho tímu testovať a plánovať vylepšenia xBitcoin Club. Ak si to však želáte, máte právo ich vypnúť. S používaním súborov cookie môžete vyjadriť nesúhlas vo vyskakovacom okne, ktoré sa zobrazí pri vašej prvej návšteve Xbtc Club, alebo môžete súbory cookie zakázať v nastaveniach prehliadača. Upozorňujeme, že odmietnutie súborov cookie negatívne ovplyvní vaše používanie webovej stránky a môže spôsobiť nedostupnosť niektorých služieb.

  Trestná činnosť

  Súhlasíte s tým, že budete používať webovú lokalitu xBitcoin Club v súlade so všetkými platnými zákonmi. Okrem toho žiadame našich zákazníkov, aby dodržiavali správnu digitálnu etiketu a zdržali sa na našej webovej lokalite akejkoľvek nepriateľskej alebo neúctivej komunikácie. Nesmiete tiež zverejňovať ani posielať odkazy na nebezpečný alebo nevhodný obsah, vírusy a podobne.

  Xbtc Club si vyhradzuje právo odstrániť akýkoľvek škodlivý obsah, ktorý môžu používatelia zverejniť na našich stránkach. Ak nebudete dodržiavať tieto pokyny, môžeme dočasne alebo trvalo obmedziť váš prístup na naše webové stránky. Okrem toho môže xBitcoin Capex Club upozorniť a spolupracovať s úradmi, ak si to bude vyžadovať trestný čin používateľa.

  Otázky

  Všetci zákazníci nás môžu kontaktovať s akýmikoľvek otázkami alebo pripomienkami týkajúcimi sa týchto podmienok používania alebo čohokoľvek iného, čo súvisí s xBitcoin Club a našou webovou stránkou. Prejdite na stránku Kontaktujte nás a kontaktujte nás.