Gizlilik Politikası

Aşağıdaki Gizlilik Politikası, web sitemizi kullanırken müşterilerimiz tarafından paylaşılan verileri toplamak ve işlemek için xBitcoin Club tarafından kullanılan yöntemleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Xbtc Club, yürürlükteki tüm mevzuata saygı duyar ve yalnızca web sitemizin düzgün çalışması için gerekli olan ve sağlanan hizmetlerin çalışma akışını sürdürme gerekliliği ile tanımlanan meşru bir menfaate sahip olduğumuz minimum verileri toplar ve işler.

Önsöz

Gizlilik Politikasının Amacı

Bu Gizlilik Politikasının amacı, kişisel bilgilerinizin toplanması, saklanması, kullanılması ve korunması ile ilgili olarak uyguladığımız uygulamalar hakkında kapsamlı bilgi sağlamak ve bu bilgiler ve bunların kullanımı ile ilgili olarak sahip olduğunuz hakları açıklamaktır.

Tanımlanan yasal terimler, bu Gizlilik Politikasında aşağıda verilen tanımlara göre anlaşılacaktır. Devam etmeden önce lütfen aşağıdaki terimleri ve tanımları öğrenin:

Tanımlar

 • Kişisel Veriler: Tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi; tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, çevrimiçi bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir. Bu tanım, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın ana hatlarını belirleyen GDPR ile uyumludur.
 • Veri Sorumlusu: Kullanıcıdan ne tür verilerin toplanacağını, hangi veri toplama araçlarının kullanılacağını ve hangi amaçla toplanacağını belirleyen tüzel kişidir. Mevcut durumda Veri Sorumlusu Xbitcoin Capex Club’tür.
 • Veri İşleyen: Veri Denetleyicisinin talebi üzerine kullanıcının verilerini işleyen kişi, şirket veya diğer kuruluş. Bir Veri Denetleyicisi aynı anda birden fazla Veri İşleyicisi ile çalışabilir.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kullanıcının kişisel verilerini kullanan tüm olası işlemler. Bunlar arasında verilerin toplanması, depolanması, değiştirilmesi, taşınması, paylaşılması, silinmesi ve daha fazlası yer alır.
 • GDPR: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 2016/679 sayılı (AB) DÜZENLEMESİ.
 • Kişisel Verilerinizin Toplanması

  Sunduğumuz hizmetlerin işleyişini ve yüksek kalitesini sağlamak için sizden bazı kişisel verilerin toplanması gerekmektedir. XBTC Capex tarafından kullanıcılarından veri toplamak için kullanılan ana yöntemler şunlardır:

 • Müşteri web sitemizi kullanırken bazı verilerini gönüllü olarak verir:
 • Kullanıcılar XBTC Capex Club’yı kullanırken rutin olarak ve kendi rızalarıyla bazı verilerini sağlarlar. Örneğin, adınızı ve iletişim bilgilerinizi vermeniz gereken kayıt veya iletişim formunu doldururken bunu yapabilirsiniz. Kayıt formumuza gönüllü olarak verilerinizi girmeniz, özgürce verilmiş etkili, geçerli ve bilgilendirilmiş yasal rıza olarak kabul edilecektir.

 • Müşteri xBitcoin Capex Club ile iletişim kurarken bazı verilerini paylaşır:
 • Bizimle iletişime geçtiğinizde veya hizmetlerimizi talep ettiğinizde, iletişim sırasında istemeden bazı kişisel verilerinizi verebilirsiniz. Ayrıca, mesajınıza yanıt verebilmemiz için iletişim bilgilerinizi de paylaşmanız gerekir. Hizmetlerin kapsamına girmeyen veya xBitcoin Club web sitesinin işleyişi için gerekli olmayan veya operasyonumuzla ilgisiz olabilecek herhangi bir verinin hiçbir şekilde işlenmeyeceğini lütfen unutmayın.

 • Normal web sitesi kullanımı yoluyla erişilebilir hale gelen ek veriler:
 • Ayrıca Xbtc Club, web sitemizin bir parçası olan çerezleri ve benzer araçları kullanarak müşteriler hakkında bazı demografik veya davranışsal veriler de toplayabilir. Toplanan veriler toplu olarak bir grup tanımlama biçimi olarak kullanılacaktır.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi

  xBitcoin Capex Club kişisel verileri yalnızca web sitemizin işleyişi, size reklamını yaptığımız hizmetleri sunabilmemiz ve XBTC Capex’in daha da geliştirilebilecek alanlarını analiz edebilmemiz için gerekli olduğu ölçüde toplar. Xbitcoin Capex App ile ilgili olarak gerçekleşen tüm veri toplama ve işleme, yürürlükteki gizlilik yasalarıyla koordine edilir ve kullanıcının haklarını ihlal etmez.

  xBitcoin Club, kullanıcı verilerini aşağıdaki yasal gerekçelerle toplar ve işler:

 • Sözleşmeye dayalı: Örneğin bir hesap oluşturmak gibi belirli hizmetleri size sağlamak için bazı kişisel verilerinizi toplamamız gerekir.
 • Yasal uyumluluk: GDPR ve gizlilikle ilgili diğer mevzuat XBTC Capex’in kullanıcı verilerini toplamasını gerektirir.
 • Meşru menfaat: Bazı durumlarda, XBTC Capex Club’nın kişisel verilerinizi toplamak için gizlilik haklarınızdan daha ağır basan saygın bir nedeni olabilir. Ancak, bu gibi durumlarda xBitcoin Club’in bu meşru menfaati kanıtlayabilmesi gerekir. Bu tür çıkarların kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri sahibinin çıkarları veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılındığı durumlar haricinde, kontrolör veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatler amacıyla işleme gereklidir.
 • Rızaya dayalı toplama: Bazı kişisel verileri başka nedenlerle de toplayabiliriz, ancak yalnızca belirli bir veri türünün toplanması için açık onay verdiğiniz sürece.
 • Xbtc Club’nin doğrudan Veri İşleyen olmadığını ve verileri sunucularında saklamadığını vurgulamalıyız. Bir müşteri Xbitcoin Capex Club’te bir hesap oluşturduğunda, verilerin belirlenen Veri İşleyicisine sağlanması için açık onay verilir. Başka bir deyişle, XBTC Capex verilerinizi size otomatik olarak atanan ve daha sonra verilerinizi işlemekten sorumlu olan bir broker ile paylaşır.

  Sorularınız ve endişeleriniz varsa veya verilerle ilgili haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen size sundukları uygun iletişim kanalları aracılığıyla doğrudan brokerinizle iletişime geçin.

  Kişisel Verileri Neden Topluyor ve İşliyoruz?

  Daha önce de belirtildiği gibi, xBitcoin Club yalnızca hizmetlerimizin yerine getirilmesi için gerekli olan asgari verileri toplar ve işler.

  Aşağıda kişisel verilerinizin toplanması için gerekenler sıralanmıştır:

 • Hesabınızı oluşturmak için: Kişisel bilgileriniz olmadan sizin için bir Xbitcoin Capex App hesabı açmak imkansız olurdu. Bu nedenle, kayıt formunda bilgilerinizi doldurduğunuzda bilgilendirilmiş ve açık onayınızı istiyoruz.
 • Sizinle iletişim kurmak için: Form aracılığıyla bizimle iletişime geçmeyi seçerek, verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar için kullanmamıza açıkça izin vermiş olursunuz. İletişim formu aracılığıyla bize bir e-posta veya mesaj gönderirseniz, örneğin adınız ve e-posta adresiniz gibi bazı kişisel verilerinizi sağlamanız gerekecektir. Bunlar olmadan talebinize yanıt vermemiz mümkün olmayacaktır.
 • Sınırlı teklifleri size bildirmek için: XBTC Capex, izninizle bazen ilgilenebileceğiniz sınırlı bir promosyon veya özel teklif hakkında sizi bilgilendirmek isteyebilir. Bunu gerçekleştirmek için verilerinizi işlememiz gerekir.
 • Web sitemizi daha iyi hale getirmek için: Xbtc Club, web sitesini optimize edilmiş ve müşterileri için yararlı tutma konusunda meşru bir menfaate sahiptir. Bu nedenle, iyileştirme alanlarını belirlemek veya web sitemizde güncellemeler planlamak için kişisel verilerinizin bir kısmını işleyebiliriz.
 • Kişisel Veriler ve Çerezler

  Çerezler, XBTC Capex Club’ya erişen her kullanıcıyı ve cihazı tanımlamak için kullanılan küçük dosyalardır. Web sitesi içeriğimizin nasıl performans gösterdiğini ve gelecekte müşterilerimize daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için herhangi bir iyileştirmenin gerekli olup olmadığını anlamamıza yardımcı olmak için bazı kullanıcı verilerini toplarlar.

  XBTC Capex, kullanıcıları hakkında bilgi toplamak için üç ana çerez türü kullanır.

  Temel Çerezler

  Bu işlevsel çerezler, web sitemizin bazı özelliklerini kullanılabilir hale getirir. Bunlar olmadan, xBitcoin Club deneyiminiz ciddi şekilde sınırlı olacak ve bazı hizmetler cihazınızda hiç çalışmayacaktır.

  Google Analytics Çerezleri

  Xbtc Club ayrıca, kullanıcıların web sitemizle etkileşimini daha iyi anlamak için Google Analytics’i kullanmamıza olanak tanıyan Google ile bir anlaşmaya sahiptir. Bu tür çerezler sayesinde içeriğimizin nasıl performans gösterdiğini, sitemizin hangi bölümlerinin daha fazla optimize edilmesi gerekebileceğini ve Xbitcoin Capex App deneyimini müşterilerimiz için nasıl daha iyi hale getirebileceğimizi görebiliyoruz.

  Üçüncü Taraf Çerezleri

  Çerezleri zaman zaman içeriğimizdeki bir bağlantı tarafından dağıtılacak olan tek üçüncü taraf, rastgele atandığınız aracılar olacaktır.

  Kişisel Verilerin Saklanması

  Yalnızca hizmetlerimizi sunmak için gerekli olan asgari kişisel verileri toplarız. Kullanıcılar hakkında topladığımız verilerin hiçbiri sunucularımızda saklanmaz.

  xBitcoin Club ile bir hesap oluşturduğunuzda, izninizle verilerinizi gönderdiğimiz üçüncü taraf bir aracıya yönlendirileceksiniz. Bu aracı kurum, verilerinizin saklanması, işlenmesi, geri alınması, korunması veya silinmesinden sorumludur.

  xBitcoin Club’in bağlı ortaklıklarının bulunduğu brokerler, GDPR’ye ve faaliyet bölgeleriyle ilgili diğer gizlilik yasalarına uyar.

  Yukarıda belirtilenlere rağmen, brokerinizin kendi Gizlilik Politikası sayfasında verilerinizin işlendiği özel gizlilik koşullarını öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

  Verilerinizin Korunması

  Geliştirme ekibimizin uzmanlığı ve uzun süreli mesleki deneyimi, müşterilerin verilerini korumak için en yüksek güvenlik standartlarını sağlar. Geliştirme ekibimiz, web sitemizi kullanırken kullanıcılarımızın verilerinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almıştır. Her şeye rağmen, verilerinizin yetkisiz taraflarla paylaşılmayacağını beyan ederiz. Verilerinizi yasal olarak üçüncü bir tarafla paylaşmak zorunda kalmamız durumunda, sizi her zaman önceden bilgilendirecek ve bilgilendirilmiş ve açık onayınızı talep edeceğiz.

  XBTC Capex personeli sıkı gizlilik kurallarına uyar ve sözleşmeye bağlı olarak verilerinizi gizli tutmakla yükümlüdür. Verileriniz yalnızca XBTC Capex Club’dan hizmetlerimizin bakımından ve sitemizin ve hizmetlerimizin işleyişinden sorumlu asgari sayıda kişiye ifşa edilebilir.

  Nadir durumlarda, yürürlükteki mevzuata dayanarak meşru hakkı olan bir devlet kurumu veya üçüncü taraf kuruluş tarafından yapılan bir talebi takiben, verilerinizi yasal makamlara uymak için ifşa edebiliriz. Örneğin, bir ceza soruşturmasına dahil olmanız ve ilgili makamların web sitemizle etkileşiminiz hakkında resmi olarak bilgi talep etmesi durumunda.

  Üçüncü bir tarafça alınan herhangi bir talep, talebin muhatabının talep edilen bilgileri almak için makul bir beklentisi olup olmadığını ve muhatabın bu bilgileri almak için yasal gerekçeleri olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır. Talebin ve göndericisinin gerçekliğini ve kullanıcımızın gizlilik hakkına ağır basıp basmadığını belirlemek için tam kapsamlı bir soruşturma tamamlanacaktır.

  Kişisel Verilerin Paylaşımı

  Müşterinin açık izni olmadan kullanıcılarımızın hiçbir verisini üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz.

  Kullanıcılarımız, verilerinin, gizlilik koşulları ayrıca belirlenmiş platformlarında belirlenecek olan Veri İşleyici tarafından işleneceğinin farkında olmalıdır. XBTC Capex Club web sitesi ve platformunun kullanımına birden fazla Veri İşleyici dahil olabilir. Örneğin, Xbtc Club sitesini çalıştırmak için kullandığımız web barındırma şirketi, kayıt sırasında sizi atadığımız komisyoncu gibi, yasaların gerektirdiği şekilde verilerinize bir miktar erişime sahip olabilir.

  Kullanıcıların kişisel verilerinin paylaşılması durumunda, bu paylaşım yürürlükteki tüm gizlilik yasalarına uygun olarak gerçekleştirilir.

  Verilerle İlgili Kullanıcı Hakları

  GDPR ve diğer gizlilik mevzuatı, tüm kullanıcıların verileriyle ilgili sahip olduğu bir dizi temel hakkı tanımlamıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • kişinin erişim hakkı: herhangi bir müşteri Veri Kontrolöründen kendisinden veya kendisi hakkında toplanan kişisel verilere erişim izni verilmesini talep edebilir.
 • Düzeltme hakkı: herhangi bir müşteri, yanlış kaydedildiğini düşündüğü durumlarda Veri Denetleyicisi veya İşleyicisinden bazı kişisel verilerini değiştirmesini isteyebilir.
 • Kısıtlama hakkı: Kullanıcılar ayrıca Veri Kontrolöründen bazı durumlarda, örneğin bir anlaşmazlık sırasında, bazı kişisel verilerine erişimi ve bu verilerin işlenmesini geçici olarak sınırlandırmasını talep edebilir.
 • Transfer hakkı: Kullanıcılar ayrıca GDPR kapsamında Veri Kontrolöründen verilerinin bir kısmını veya tamamını üçüncü bir tarafa aktarmasını talep etme hakkına sahiptir.
 • silme hakkı: müşteri ayrıca Veri Kontrolörünün toplanan kişisel verilerinin bir kısmını veya tamamını silmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda, Veri Kontrolörünün bu verilere erişimi veya kayıtları olabilecek diğer üçüncü taraflara kullanıcının talebi uyarınca silinmesi gerektiğini bildirmesi gerekir.
 • şikayette bulunma hakkı: kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, saklanması veya başka herhangi bir şekilde ele alınmasının ülkenizdeki gizlilik yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, sorumlu makamlara resmi bir şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.
 • Ayrıca, kullanıcılar aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Veri toplama iznini reddetme veya geri çekme;
 • Gizlilik haklarının, şirketin veri toplama için önerdiği gerekçelerden yasal olarak tatmin edici derecede ağır bastığını kanıtlayabilirlerse, xBitcoin Club’in meşru menfaat nedeniyle kişisel verileri toplamasına itiraz edebilirler.
 • Ülkenize ve bölgenize bağlı olarak gizlilikle ilgili diğer mevzuat geçerli olabilir. Gizlilik ve kişisel verilerinizin kullanımı hakkında herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya endişeniz varsa bizimle iletişime geçebilirsiniz. Talebinizi en kısa sürede, ancak aldıktan sonra en geç bir takvim ayı içinde ele alacağız.

  İçerik Değişikliği

  xBitcoin Club’deki tüm içerik olası değişikliklere ve revizyonlara tabidir. Bu Gizlilik Politikasını müşteriye önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebiliriz. Değişiklikler Xbtc Club’de yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Herhangi bir değişiklik size bildirilmemiş olsa bile, tüm sözleşmelerimizin en son sürümünü öğrenmek sizin sorumluluğunuzdadır. Xbitcoin Capex Club’ü kullanmaya devam etmeniz, tüm politikalarımıza onay verdiğiniz anlamına gelir.

  Bu Gizlilik Politikası veya xBitcoin Club’deki diğer içeriklerle ilgili sorularınız için lütfen Bize Ulaşın sayfasını kullanarak bize nasıl ulaşabileceğinizi öğrenin.